Wednesday, September 19, 2007

message from a radio journalist

ရန္ကုန္မွာ ဘုန္းႀကီးေတြေနာက္ကေန ေတာက္ေလ်ွာက္လုိက္ေနခဲ့တဲ့ ကားနံပါတ္ေတြ။

၁။ အ/၄၉၁၄ - ဗင္ကား။ ဘုန္း္ႀကီးအိုႏွစ္ေယာက္နဲ႔ လူသံုးေယာက္ေလာက္ပါ။

၂။ ၂ခ/၇၀၇၆ - မာစီးဒီး လို ကားေကာင္း။ အစိုးရအရာရွိ၊ လူႀကီးပိုင္းလို႔ ယူဆရသူေတြပါ။

၃။ ၄ခ/၁၃၇၂ - မွန္လံုဂ်စ္ကား။ အရာရွိေတြပါပံုရ။

ဒါ - ကိုယ္တိုင္ ဘုန္းႀကီးေတြၾကြတဲ့လမ္းတေလ်ွာက္ ကိုယ္တိုင္လုိက္သြားခဲ့တဲ့ လူတေယာက္က ျပန္ေျပာျပတာေတြပါ၊

No comments: