Friday, July 20, 2007

book review by Ko Ko Thet 1


ျပန္လမ္းမရွိေသာျမစ္
ကိုကုိသက္ ဇူလိုင္ ၁၉၊ ၂၀၀၇

၁၈၈၉ ခုႏွစ္တြင္ အဂၤလိပ္ စာေရးဆရာႀကီး ရုဒယပ္ ကစ္ပလင္က ဧရာ၀တီျမစ္မႀကီးကို ဦးစြာေတြ႔ျမင္ခဲ့စဥ္ “ေျခရာေဖ်ာက္ ျမစ္တစ္စင္းကို ၾကည့္ေနရသည္ဟု က်ေနာ္၏စိတ္အာရုံတြင္ ထင္ျမင္လာပါ သည္။ လြန္ခဲ့ေသာသုံးႏွစ္အတြင္းက က်ေနာ္ႏွင့္ ရင္းႏွီးကၽြမ္း၀င္သူ လူမ်ားစြာတုိ႔ ဤလမ္းေၾကာင္းအတိုင္း ခရီးသြားခဲ့ၾကသည္။ ဘယ္ေသာအခါမွ ျပန္လာၾကမည္ မဟုတ္ေတာ့” ဟု လြမ္းေမာဖြယ္ ေရးခဲ့ဖူးသည္။

ဤသို႔ အဓိပၸာယ္ေထြျပား၍ ကဗ်ာဆန္ လွပသည့္ “ေျခရာေဖ်ာက္ျမစ္” ဟူေသာ စကားစုသည္ သန္႔ျမင့္ဦးေရးသားေသာ ကုိယ္တုိင္ေရး အတၳဳပၸတိၱဆန္ဆန္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံသမုိင္းစာအုပ္သစ္အတြက္ စာအုပ္ေခါင္းစဥ္ျဖစ္လာပါသည္။ စာေရးသူသည္ ပညာရွင္ဆန္သည့္အျပင္ အလြန္လည္းခန္႔ညားလွေသာ “ေခတ္မီျမန္မာႏုိင္ငံကို တည္ေဆာက္ျခင္း” (The Making of Modern Burma) ဟူသည့္ စာအုပ္ကိုလည္း ေရးသားခဲ့သူျဖစ္ပါသည္။ (ထုိစာအုပ္ကို ကိန္းဘရစ္တကၠသုိလ္ ပုံႏွိပ္တုိက္က ၂၀၀၁ ခုႏွစ္တြင္ထုတ္ေ၀ခဲ့သည္။)

သာမန္စာဖတ္ပရိသတ္အတြက္ ဦးတည္ထုတ္ေ၀ေသာ သူ႕စာအုပ္သစ္တြင္ သန္႔ျမင့္ဦးသည္ ျမန္မာ့သမုိင္း ေနာက္ခံကားကို သမုိင္း၀င္မွတ္တမ္းမ်ား၊ ခရီးသြား အေတြ႔အႀကဳံမ်ားႏွင့္ မ်ဳိးရုိးစဥ္ဆက္ သမုိင္းေၾကာင္း ေလ့လာခ်က္တုိ႔ျဖင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ခ်ိန္ ထုိး တင္ျပထားပါသည္။

၁၈၂၀ ခုႏွစ္မ်ား ေႏွာင္းပုိင္းတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ပထမ အဂၤလိပ္-ျမန္မာ စစ္ပြဲသည္ ကုန္းေဘာင္မင္းဆက္အတြက္ ကနဦး ထုိးႏွက္ခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ ထုိစစ္ပြဲၿပီး ေနာက္တြင္ အင္း၀နန္းေတာ္မွပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားက ဦးကုလား၏ ျမန္မာမင္းမ်ားမဟာရာဇာ၀င္ ကို ျပန္လည္သုံးသပ္တည္းျဖတ္ကာ အသစ္ျပန္လည္စီရင္ခဲ့ၾကပါသည္။ သုိ႔ျဖင့္ မွန္နန္းမဟာရာဇ၀င္က်မ္း ေပၚထြက္လာခဲ့ ရပါသည္။

သန္႔ျမင့္ဦးကလည္း “တုိင္းျပည္ရဲ႕အနာဂတ္ မေရမရာျဖစ္ေနတဲ့အခ်ိန္၊ ပစၥဳပၸန္မွာလည္း အရမ္းခက္ခဲက်ပ္တည္းေနတဲ့ အခ်ိန္မ်ဳိးမွာဆုိရင္ေတာ့ အံ၀င္ခြင္က်လုပ္ရမယ့္အလုပ္က အတိတ္သင္ခန္းစာေတြကုိ ပိုၿပီးေသေသခ်ာခ်ာ ေလ့လာသုံးသပ္ ဖုိ႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္”ဟု အားတက္သေရာ ေျပာပါသည္။ ထုိအယူအဆသည္ပင္ ဤစာအုပ္ေရးသားရျခင္းအတြက္ သန္႔ျမင့္ဦး ကိုယ္တုိင္၏ ယုံၾကည္ခ်က္လည္း ျဖစ္ေနႏုိင္ပါသည္။

ဤစာအုပ္၏အခန္းတခန္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လူ႔ယဥ္ေက်းမႈ ျဖစ္ေပၚတုိးတက္မႈအေျခခံႏွင့္ပတ္သက္၍ ေရးသားထားရာ တြင္ မွန္နန္းမဟာရာဇ၀င္ကို ျမန္မာစာဖတ္ပရိသတ္၏ ရင္ထဲသုိ႔ ျပန္လည္စြဲထင္လာရန္ သမိုင္းဆရာ၏ အားထုတ္မႈကို ေတြ႔ရပါသည္။ သူက ျမန္မာလူမ်ဳိးတို႔၏ ေရွးပေ၀သဏီကပင္ စတင္လာခဲ့ေသာ သမုိင္းထိုးမွတ္တမ္းတင္ၾကသည့္ အစဥ္ အလာကို အတည္ျပဳခဲ့ၿပီး သုေတသန ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ခ်ိန္ထုိးၿပီး ပံ့ပိုးေထာက္ျပခဲ့ပါသည္။ သူ၏ ေတြ႔ရွိခ်က္ မ်ားက ဧရာ၀တီျမစ္၀ွမ္းလြင္ျပင္၏ လူ႔ယဥ္ေက်းမႈျဖစ္ေပၚတုိးတက္မႈသည္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၃,၅၀၀ ကတည္းက တည္ရွိခဲ့ ေသာ ေရွးေဟာင္းအီဂ်စ္ဘုရင္ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ သက္တမ္းတူသည္ဟု ညြန္ျပထားပါသည္။

သန္႔ျမင့္ဦးသည္ ထိပ္ဆုံးမွထင္ရွားႀကီးက်ယ္ေသာပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ရုပ္ပုံလႊာမ်ားမွတဆင့္ သမုိင္းကို ခ်ဥ္းကပ္သည့္နည္းကို အသုံးျပဳ၍ အတိတ္ႏွင့္ပစၥဳပၸန္၊ ပုဂၢိဳလ္ေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး၊ ျပည္တြင္းႏုိင္ငံေရးႏွင့္ ကမၻာ့ႏုိင္ငံေရးျဖစ္စဥ္မ်ား အၾကား လူးလာ ေခါက္တုံ႔ အျပန္အလွန္သုံးသပ္ၿပီးေနာက္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏အေနအထားကို ကမၻာ့ေရးရာ အျဖစ္အပ်က္မ်ားအၾကားတြင္ ထားရွိ ခ်ိန္ထုိး ျပခဲ့ပါသည္။ တင္ျပပံုတြင္လည္း ဆရာႀကီး ဂ်ီ-အီး-ဟာေဗး (G E Harvey) ၏ ဂႏၳ၀င္ေျမာက္ ျမန္မာႏုိင္ငံ သမုိင္း (Classic History of Burma) ႏွင့္ ေအ-တီ-က်ဴ စတူး၀ပ္ (A T Q Stewart) ၏ ေစတီပုထုိးမ်ားတုိက္ပြဲ (The Pagoda War) စာအုပ္မ်ားကို အမွတ္ရေစေလာက္ေသာ သူတို႔၏ၾသဇာရိပ္လႊမ္းေနေသးေသာ အေရးအသား တင္ျပဟန္ မ်ဳိးတို႔ျဖင့္ ေရွးေခတ္ျမန္မာဘုရင္ႏုိင္ငံမ်ား၏ အတက္ႏွင့္ အက်ကို ထင္လင္းစြာ သရုပ္ေဖာ္သြားခဲ့ပါသည္။

၁၉ ရာစုအလယ္ပိုင္းေလာက္တြင္ မင္းတုန္းမင္းႀကီးက “တဆင့္ထက္တဆင့္ပို၍ ဥေရာပလႊမ္းမိုးမႈ မ်ားလာေနေသာ၊ အျမန္အဆန္ျဖစ္ေပၚေျပာင္းလဲလာေနေသာ ကမၻာႀကီးႏွင့္ လုိက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း”ကို နားလည္ေနခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။ သမုိင္းဆရာက မင္းတုန္းမင္းႀကီး၏ ေခတ္မီေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈသည္ ထုိစဥ္က ကမၻာတ၀န္းမွ ေခတ္ၿပဳိင္ႏုိင္ငံ မ်ား၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္တၿပဳိင္နက္တည္းျဖစ္ေၾကာင္းကို ေထာက္ျပထားပါသည္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ ၁၈၆၈ ခုႏွစ္ ေမဂ်ီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး၊ ေမာင္းကြတ္ဘုရင္၏ ထုိင္းႏုိင္ငံေခတ္မီေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ၊ အီဂ်စ္ႏုိင္ငံမွ မာမက္အလီဘုရင္၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္ မင္းတုန္းမင္းႀကီး၏ ေခတ္မီေရးေဆာင္ရြက္မႈသည္ တခ်ိန္တည္းတၿပဳိင္နက္တည္းျဖစ္သည္ကို လည္း ေထာက္ျပသြားခဲ့ပါသည္။

ျမန္မာမင္းမ်ား၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား မေအာင္ျမင္ရျခင္းသည္ ၿဗိတိသွ်တုိ႔က လြတ္လပ္စြာကုန္သြယ္ခြင့္ရရန္ အတင္း အက်ပ္ေတာင္းဆုိေနမႈ၊ နန္းတြင္းအရႈပ္ေတာ္ပုံမ်ားႏွင့္ ယူနန္ျပည္နယ္မွ ခ်င္မင္းဆက္တို႔၏ ပန္းေသးလူမ်ဳိးငယ္တုိ႔အား လူမ်ဳိးတုန္း သုတ္သင္ရွင္းလင္းမႈတုိ႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ရသည္ဟု စာေရးသူကဆုိပါသည္။ ကံမေကာင္းအေၾကာင္းမလွရွာေသာ ေခတ္မီေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈသည္ မင္းတုန္းမင္းကိုဆက္ခံေသာ သီေပါမင္းလက္ထက္အေရာက္တြင္ အခ်ဳပ္အခ်ာ အာဏာပုိင္စုိးမႈ ဆုံးရႈံးျခင္းဆီသုိ႔ ဦးတည္သြားခဲ့ရပါေတာ့သည္။

စာေရးသူက ၁၈၈၅ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအား ၿဗိတိသွ်အိႏၵိယေအာက္သုိ႔ ကိုလိုနီအျဖစ္ သြတ္သြင္းသိမ္းပုိက္ၿပီးေနာက္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႔က်င္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားကိုလည္း ယခု အီရတ္တြင္ျဖစ္ပ်က္ေနေသာ အျဖစ္အပ်က္မ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္တင္ျပထားပါသည္။ ၿဗိတိသွ်အရာရွိတေယာက္က “ဤႏုိင္ငံသားမ်ားသည္ အခ်ဳိ႕က မင္းဆိုးမင္းညစ္မ်ားမွ လြတ္ေျမာက္ေအာင္ ကယ္တင္သူမ်ားအျဖစ္ ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ၾကသည့္အတုိင္း ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အား မႀကဳိဆုိခဲ့ၾကပါ” ဟု နာၾကည္း စကားဆုိ ခဲ့ပံုကိုလည္း ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားပါေသးသည္။ ထုိမွတ္ခ်က္သည္ ယခုအီရတ္တြင္ျဖစ္ပ်က္ေနေသာ အေနအထားႏွင့္ ခပ္ဆင္ဆင္ တူေနပါသည္။

စာအုပ္တြင္ပါေသာ စာေရးသူ၏ ကိုယ္တုိင္ေရးအတၳဳပၸတိၱတြင္ သူ႔ဘ၀ျဖစ္စဥ္၏ အမွတ္ရဖြယ္ရာမ်ားကို မၾကာေသးမီက သူရင္ဆုိင္ခဲ့ရသည့္ အေတြ႔အႀကဳံမ်ားႏွင့္လြန္းထုိးရက္ရွယ္ တင္ျပသြားပါသည္။ သူ႔စာဖတ္ပရိသတ္အား သူ႔ဘ၀ကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ဘ၀ႏွင့္ယွဥ္ၾကည့္ေစလုိဟန္လည္း တူပါသည္။ သူသည္ ကုလသမဂၢ အေထြေထြ အတြင္းေရး မွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဦးသန္႔၏ေျမး ျဖစ္သည္။ ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ သူႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တုိ႔သည္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ၏ ထင္ရွားႀကီးက်ယ္ေသာ ႏုိင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ မ်ဳိးဆက္မ်ားမွ ဆင္းသက္လာသူမ်ား အျဖစ္ မ်ဳိးရုိးဇာတိကို ပို၍ အသိအမွတ္ျပဳခံလုိဟန္လည္း ရွိပါသည္။

၎တုိ႔ႏွစ္ဦးစလုံးမွာ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ႀကီးျပင္းခဲ့ၾကၿပီး အထူးအဆင့္ျမင့္ ေသာ အေနာက္တုိင္းပညာကိုလည္း ေလ့လာဆည္းပူးခြင့္ရခဲ့သူမ်ား ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ထုိ ေနရာတြင္ပင္ သူတုိ႔၏တူညီမႈ မ်ား နိဂုံးကမၸတ္ အဆုံးသတ္သြားပါသည္။ ယခုမူ ၎တုိ႔ေနထုိင္ၾကေသာ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံျပႆနာကို ခ်ဥ္းကပ္ေျဖရွင္းပုံတုိ႔သည္ ေျဖာင့္ေျဖာင့္ႀကီး ဆန္႔က်င္ေနပါေတာ့သည္။
သန္႔ျမင့္ဦးက ၁၉၉၁ ခုႏွစ္တြင္ သူ ကိန္းဘရစ္တကၠသုိလ္ရွိ ထရီနီတီေကာလိပ္သို႔ တက္ေရာက္ခဲ့စဥ္က တကၠသိုလ္တခု လုံးတြင္ သူသိေသာအျခားျမန္မာတဦးမွာ ပါစကယ္ ခူးသြယ္တဦးတည္းသာရွိသည္။ ပါစကယ္ခူးသြယ္က ေနာက္ပိုင္းတြင္ လူအမ်ားအံ့ၾသခ်ီးမြမ္းၾကရေသာ သူ၏အမွတ္ရခ်က္မ်ားကို စုစည္းတင္ျပထားသည့္ “နတ္စိမ္းတို႔၏ေျမမွ သို႔မဟုတ္ ျမန္မာ တဦး၏ စြန္႔စားခန္း” (From The Land of Green Ghosts: A Burmese Odyssey) စာအုပ္ကိုေရးသားခဲ့သူ ျဖစ္ပါသည္။ ၂၀ ရာစုသုိ႔ ေရာက္လာေသာအခါ ကိန္းဘရစ္တြင္ ျမန္မာေက်ာင္းသားဦးေရ ဒါဇင္ေပါင္းမ်ားစြာရွိလာၿပီး ကိန္းဘရစ္ျမန္မာ အသင္းကိုပင္ ဖြဲ႕စည္းထားႏုိင္ခဲ့ၾကၿပီ ျဖစ္ပါသည္။

သန္႔ျမင့္ဦးသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ ပါစကယ္ခူးသြယ္တုိ႔ႏွင့္ ျခားနားေသာအခ်က္မွာ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ အေရးေတာ္ပုံကို ပါ၀င္ျဖတ္သန္းခြင့္ မရလုိက္ျခင္းပင္။ အေရးအခင္းတြင္၀င္မပါလုိက္ရျခင္းေၾကာင့္ ထုိင္း-ျမန္မာ နယ္စပ္သို႔ သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး ေက်ာင္းသားသူပုန္တပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္အတူေနထုိင္လႈပ္ရွားခဲ့ပါသည္။ ထုိေက်ာင္းသားသူပုန္တပ္ဖြဲ႔ ၀င္မ်ားသည္ သူ၏အဆိုအရ “ျမန္မာအာဏာပုိင္တုိ႔လက္မွ ထြက္ေျပးၾကျခင္းမ်ဳိးမဟုတ္ဘဲ အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ားမွ ၎တုိ႔အား လက္နက္တပ္ဆင္ေပးၿပီး ျမန္မာအစိုးရကို တုိက္ခုိက္ျဖဳတ္ခ်ရန္ ကူညီလိမ့္မည္ဟူေသာ အားကုိးရာမဲ့ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ျဖင့္ နယ္ျခားေဒသမ်ားသို႔ ေရာက္ရွိလာခဲ့ၾကျခင္း” ျဖစ္ပါသည္။

သူနားလည္သည့္ နယ္ပယ္၏ ျပင္ပမွကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ သန္႔ျမင့္ဦး၏ ရႈျမင္ကိုင္တြယ္ပုံမွာ အေပၚစီးဆန္ၿပီး အဆက္အစပ္ကင္းမဲ့လွပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ တခါတရံ အထင္ေသးသည့္အရိပ္အေယာင္ပင္ ျပလိုက္ေသးသည္။ သုိ႔ေသာ္ သူ႔စာအုပ္သည္ စိတ္၀င္စားစရာ ဇာတ္လမ္းဇာတ္ကြက္မ်ားျဖင့္ ျပည့္ႏွက္ေနသည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ စာေရးသူက “ဤစာအုပ္ကို ပညာရွင္မ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္ေရးသားျခင္း မဟုတ္။ ထုိ႔အျပင္ ယေန႔ ျမန္မာႏုိင္ငံ ျပႆနာကို အဓိက အားျပဳ ေ၀ဖန္ပိုင္းျခားထားသည့္ စာအုပ္လည္းမဟုတ္ပါ။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အတိတ္ကာလျဖစ္ရပ္မ်ားအတြက္ အညႊန္းမွ်သာ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေလာေလာလတ္လတ္ ျပႆနာမ်ားကို ပုိသိၾကေသာ္လည္း အေရာင္ အေသြးစုံလင္စြာျဖင့္ လွပႀကီးက်ယ္ ခမ္းနားခဲ့ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏အတိတ္သမိုင္းကို ေမ့ေလ်ာ့ေနသူမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္ ေရးသားျခင္းျဖစ္ပါ သည္” ဟု ရွင္းလင္းစြာ မွတ္ခ်က္ျပဳထားပါသည္။

မည္သုိ႔ပင္ဆုိေစ ေနာက္ဆုံးအခန္းတြင္ သမုိင္းဆရာသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အနီးကပ္အနာဂတ္ကို ရဲရဲ၀ံ့၀ံ့ ၀င္ေရာက္ခန္႔မွန္း သြားပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံျပႆနာအေပၚ မွတ္ခ်က္အခ်ဳိ႕လည္း ျပဳသြားပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကင္းမဲ့ေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံေကာက္ေၾကာင္းကားတခ်ပ္ကိုပါ ေရးဆြဲသြားပါေသးသည္။

သူက ေျပာသည္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ဆက္၍ အထီးက်န္ေစေရးအတြက္ ပိတ္ဆို႔ဖယ္ၾကဥ္ေနမည္ဆုိပါက (တနည္း သူဆုိလုိသည္မွာ အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ား အေနျဖင့္ သူ အၾကံျပဳတင္ျပထားသည့္အတုိင္း ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ျပန္လည္ဆက္သြယ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား မလုပ္လွ်င္) ျမန္မာႏိုင္ငံ သည္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ လြတ္လပ္ေရးရၿပီး ေနာက္ပိုင္း မင္းမဲ့စရုိက္ အေျခအေနဆီသုိ႔ ျပန္လည္ဦးတည္သြားလိမ့္မည္ဟု ေဟာကိန္းထုတ္သြားခဲ့ပါသည္။ ။

၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လထုတ္ ဧရာ၀တီ မဂၢဇင္းမွ ကိုကိုသက္ေရးသားေသာ စာအုပ္ေ၀ဖန္ခ်က္ River of No Return ကို ဆီေလ်ာ္ေအာင္ျပန္ဆိုေဖာ္ျပပါသည္။


ကိုကိုသက္သည္ ဖင္လန္ ႏိုင္ငံ ဟယ္လ္ဆင္ကီတကၠသိုလ္တြင္ ကမၻာ့ႏိုင္ငံေရးကို ေလ့လာေနေသာ ျမန္မာသုေတသန ပညာရွင္တဦး ျဖစ္ပါသည္။

No comments: