Sunday, July 8, 2007

ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အိုင္အယ္လ္အို ကိုယ္စားလွယ္ေဟာင္းႏွင့္ စကားေျပာျခင္း

ဧရာ၀တီ မဂၢဇင္း

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအလုပ္သမားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (အိုင္အယ္လ္အို) ၏ ညိႇႏိႈင္းဆက္ဆံေရးအရာရွိ ရစ္ခ်တ္ ဟိုေဆ (Richard Horsey) က လြန္ခဲ့ေသာ ၁၀ ႏွစ္တာအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းႏွင့္ ျပင္ပတြင္ ကုလသမဂၢေအဂ်င္စီအတြက္ တာ၀န္
၀တၱရားမ်ား ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ ဇြန္လ ၄ ရက္ေန႔တြင္ သူ၏တာ၀န္မ်ားၿပီးဆံုး၍ ဆက္ခံသူ စတီဖင္ မာရွယ္ (Stephen Marshell) ထံသို႔ တာ၀န္လႊဲေျပာင္းခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။ သူတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနစဥ္ကာလအတြင္း အိုင္အယ္လ္အို အဖြဲ႔ႀကီးအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း မည္သို႔ေသာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ခဲ့သည္ကို မၾကာေသးမီက ဧရာ၀တီ မဂၢဇင္းႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္းတခုတြင္ သူက ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ေမး။ ျမန္မာစစ္အစိုးရမွာ အဓမၼလုပ္အားခိုင္းေစမႈ ျပႆနာနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ဖို႔ ႏိုင္ငံေရးဆႏၵလံုး၀ မရွိဘူး။ ၿပီးခဲ့တဲ့ ေဖေဖၚ၀ါရီလက ရခဲ့တဲ့သေဘာတူညီခ်က္ဟာလည္း အိုင္အယ္လ္အို အဖြဲ႔က ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပႆနာကို အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာတရားခံုရံုးကို တင္မယ္လို႔ၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့တဲ့ အတြက္သာ ရရွိခဲ့တယ္လို႔ အခ်ဳိ႕ေ၀ဖန္သူေတြက ဆိုေနၾကပါတယ္။ ဒီကိစၥကို ခင္ဗ်ားဘယ္လို ေျပာခ်င္ပါသလဲ။

ေျဖ။ အေရးႀကီးတဲ့ ကိစၥက ဘယ္အတြက္ေၾကာင့္ပဲျဖစ္ျဖစ္ အာဏာပိုင္ ေတြက အိုင္အယ္လိုအဖြဲ႔နဲ႔ သေဘာတူညီခ်က္ ေတြကို လက္မွတ္ေရးထိုးဖို႔ ဆံုးျဖတ္ခဲ့တယ္ဆိုတာက အေၾကာင္းမဟုတ္ပါဘူး။ သူတို႔ လက္ေတြ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ ႏိုင္ငံေရးဆႏၵရွိသည္ျဖစ္ေစ၊ မရွိသည္ျဖစ္ေစ အခု သူတို႔လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီးသား ျဖစ္ေနပါၿပီ။ ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ အေျခ အေနက အေကာင္းဘက္ကို သေကၤတျပေနပါတယ္။ အဓမၼလုပ္အားခိုင္းေစမႈနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ျပႆနာအခ်ဳိ႕ကို တိုင္ၾကား ႏိုင္တဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြအတိုင္း တင္ျပၾကလို႔ အခ်ဳိ႕ကိုလည္း ေျဖရွင္းႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ တာ၀န္ရွိတဲ့ အာဏာပိုင္ေတြကလည္း ဒီလို ခိုင္းေစသူေတြကို အေရးယူေဆာင္ရြက္တာေတြ ရွိခဲ့ပါတယ္။ အခ်ဳိ႕ကိစၥေတြမွာ ေထာင္ခ်ခဲ့တာေတြေတာင္ ရွိပါတယ္။

ေမး။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အဓမၼလုပ္အားခိုင္းေစမႈနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ တိုင္ၾကားႏိုင္တဲ့လုပ္ငန္းစဥ္ေတြအရ ျဖစ္ပ်က္တဲ့ကိစၥ ဘယ္ေလာက္ကို ေဖာ္ျပခဲ့ပါသလဲ။

ေျဖ။ က်ေနာ္ ထင္တာကေတာ့ အိုင္အယ္လ္အို က လက္ခံရရွိတဲ့ တိုင္ၾကားမႈအေရအတြက္ကို အေျခခံၿပီး ျပႆနာ တစံုလံုးကို ျခံဳငံုမသံုးသပ္လိုက္ဖို႔ သတိထားေစလိုပါတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္- ေသခ်ာတာကေတာ့ ပိုေ၀းလံတဲ့ေဒသေတြမွာ ရွိေနတဲ့ျပည္သူေတြက အိုင္အယ္လ္အို ကို ဆက္သြယ္ဖို႔ ခက္ခဲလွပါတယ္။ အဲသည္ေတာ့ ဒီေဒသေတြက တိုင္ၾကားစာေတြ နည္းႏိုင္မယ္လို႔ က်ေနာ္တို႔ ေမွ်ာ္လင့္ထားရမွာပါ။ ဒါကိုၾကည့္ၿပီး အဲဒီေဒသေတြမွာ ျဖစ္ေပၚ ေနတဲ့ ႀကီးေလးလွတဲ့ ျပႆနာေတြရဲ႕အတိမ္အနက္ကို သံုးသပ္ခ်က္မခ်မိဖို႔လိုပါတယ္။

ဒီလို တိုင္ၾကားႏိုင္တဲ့လုပ္ငန္းစဥ္က ဒီျပႆနာရဲ႕ သေဘာသဘာ၀ကို ေကာက္ခ်က္ဆြဲပံုေဖာ္ျပႏိုင္တဲ့ တိုင္းတာမႈ ကရိယာ တခု မဟုတ္ပါဘူး။ အလားတူပဲ ဒီကိစၥကတဆင့္ ႏိုင္ငံအတြင္းမွာျဖစ္ေနတဲ့ ျပႆနာေတြရဲ႕ႀကီးမားတဲ့အတိုင္း အဆကို ဆုပ္ကိုင္မိဖို႔လည္း ရည္ရြယ္မထားပါဘူး။ ဒီေဆာင္ရြက္ခ်က္ရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ အဓမၼလုပ္အားေပးခိုင္းေစ သူေတြကို သူတို႔ျပဳမူေဆာင္ရြက္ခ်က္အတိုင္း တာ၀န္ခံေစဖို႔ ေဖာ္ျပခ်က္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေထာင္က်တဲ့အထိ ျပစ္ဒဏ္ခံရႏိုင္ တယ္ဆိုတာ ျပသဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအေျခအေနကတဆင့္ အေရးမယူဘဲ လ်စ္လွ်ဴ႐ႈထားတဲ့ အေျခအေနေတြကို ေျပာင္းလဲ လာေစေရးအတြက္ အေထာက္အကူျပဳႏိုင္ေစဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။

ေမး။ တိုင္းျပည္ရဲ႕ ဘယ္အရပ္ေဒသေတြမွာ အဓမၼလုပ္အားခိုင္းေစမႈကို အမ်ားဆံုးေတြ႔ရပါသလဲ။

ေျဖ။ အဓမၼလုပ္အားခိုင္းေစမႈက တႏိုင္ငံလံုးမွာ ျဖစ္ေပၚေနပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အထူးသျဖင့္ လံုျခံဳမႈမရွိတဲ့ အေျခအေန ဆက္ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ နယ္စပ္ေဒသေတြမွာ ပိုဆိုးပါတယ္။ အလားတူပဲ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းေဒသေတြမွာလည္း ပိုေတြ႔ရ ပါတယ္။ ဒီေဒသမွာေတာ့ မူဆလင္လူထုေတြကို ခြဲျခားဖိႏွိပ္မႈ အႀကီးအက်ယ္ရွိေနတဲ့ကိစၥနဲ႔ ဆက္စပ္ေနပါတယ္။

ေမး။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာနဲ႔ ျပည္ပေရာက္သတင္းမီဒီယာေတြက မၾကာခဏဆိုသလို ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရာေဒသေတြမွာ အထမ္းသမား ေပၚတာ ဆင့္ဆိုတဲ့ကိစၥေတြကို သတင္းေဖာ္ျပၾကပါတယ္။ ဒီေဒသေတြကို အိုင္အယ္လ္အို အဖြဲ႔က သြားေရာက္ေလ့လာခြင့္ ရွိပါသလား။

ေျဖ။ ပဋိပကၡေတြ ျဖစ္ပြားေနတဲ့ေနရာတြမွာ စစ္တပ္အတြက္ အထမ္းသမားေပၚတာေခၚတဲ့ကိစၥေတြဟာ ဆိုးရြားျပင္းထန္လွ တဲ့ အဓမၼလုပ္အားခိုင္းေစမႈ ပံုစံတမ်ဳိးျဖစ္ပါတယ္။ ဒီျပႆနာက လံုျခံဳမႈကင္းမဲ့ေနတဲ့ေဒသေတြမွာ လူထုေတြေတြ႔ၾကံဳေနရ တဲ့ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္ဖိႏွိပ္မႈေတြထဲက တခုသာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေဒသေတြက သြားေရာက္ထိေတြ႔ဖို႔ အခက္ခဲဆံုး ေနရာ ေတြပါပဲ။ သို႔ေသာ္လည္း ဒီအတြက္ေၾကာင့္ ဒီအေျခအေနေတြကို က်ေနာ္တို႔က သတိမမူဘဲထားတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ယံုၾကည္ရေလာက္တဲ့ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြအမ်ားအျပား ထြက္ေပၚေနပါတယ္။

အဓိကၾကံဳေနရတဲ့ ျပႆနာကေတာ့ ဒီအေျခအေနေတြကို ပေပ်ာက္ေစဖို႔ လက္ေတြ႔ထိထိေရာက္ေရာက္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ မယ့္ နည္းလမ္းေတြရွာဖို႔ပါပဲ။ ဒီလူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္ဖိႏွိပ္မႈေတြကို မွတ္တမ္းတင္တာ၊ လူအမ်ားၾကားသိေအာင္လုပ္ တာ အေရးႀကီးလွေသာ္လည္း လက္ေတြ႔အေျခအေနကို ဘယ္လိုမွေျပာင္းလဲဖို႔ မတတ္ႏိုင္ပါဘူး။

ေမး။ ျမန္မာႏိုင္ငံ အက်ဥ္းစခန္းေတြက ဆိုးရြားလွတဲ့အေျခအေနေတြ၊ အက်ဥ္းသားေတြကို စစ္တပ္က အထမ္းသမား ေပၚတာအျဖစ္ ေခၚယူသံုးစြဲေနတဲ့ကိစၥေတြဟာ အိုင္အယ္လ္အို က ေစာင့္ၾကည့္ေနတဲ့ျပႆနာေတြအထဲ ပါ၀င္ပါသလား။

ေျဖ။ ကိစၥအမ်ားအျပားမွာေတာ့ အက်ဥ္းေထာင္အတြင္း လုပ္အားခိုင္းေစတဲ့ကိစၥေတြဟာ အိုင္အယ္လ္အို ရဲ႕ အဓမၼ လုပ္အားခိုင္းေစမႈဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ရဲ႕ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ျပင္ပမွာပဲ ရွိေနပါေသးတယ္။ ဒီကိစၥက က်ေနာ္တို႔ အေနနဲ႔ အထူးေစာင့္ၾကည့္ေနတဲ့ကိစၥ မဟုတ္ေသးပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ က်ေနာ္သံသယရွိတာကေတာ့ အာဏာရွိေနတဲ့သူ အခ်ဳိ႕က အထမ္းသမားေပၚတာဆြဲတဲ့ကိစၥေတြမွာ ရြာသားေတြကိုေခၚယူမယ့္အစား၊ အက်ဥ္းသားေတြကိုသံုးတာ လက္ခံ ႏိုင္တဲ့ အျခားနည္းလမ္းတခုအျဖစ္လည္း ျမင္ေကာင္းျမင္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒီလိုနဲ႔ပဲ အက်ဥ္းသားေယာက္်ားလူငယ္အေတာ္ မ်ားမ်ား ေပၚတာအျဖစ္နဲ႔ဘ၀ဆံုးရတာေတြ အထင္အရွားရွိပါတယ္။ က်ေနာ္အျမဲတမ္း အေၾကာက္အကန္ေျပာတာက ဒီလို အစားထိုး အသံုးျပဳေနတာဟာ အိုင္အယ္လ္အို အဖြဲ႔ႀကီးကျဖစ္ေစ၊ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအ၀န္းကျဖစ္ေစ လက္ခံႏိုင္တဲ့ ကိစၥမဟုတ္ဘူးဆိုတာ ေျပာျပပါတယ္။

ေမး။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ အလုပ္သမားအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ တစံုလံုးအေျခအေန၊ အလုပ္သမားေတြအေပၚ ေခါင္းပံုျဖတ္မႈေတြ၊ လြတ္လပ္စြာ အသင္းအပင္းဖြဲ႔စည္းခြင့္ေတြကို ဘယ္လိုထင္ျမင္မိပါသလဲ။

ေျဖ။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အိုင္အယ္လ္အို အဖြဲ႔ႀကီးက ေဆာင္ရြက္ခြင့္ေပးထားတဲ့ လုပ္ငန္းက႑က အဓမၼလုပ္အားေပးကိစၥ အေပၚမွာပဲ ကန္႔သတ္ေပးထားပါတယ္။ ဒီအတြက္ေၾကာင့္ က်ေနာ့္အေနနဲ႔ အျခားအလုပ္သမားေရးရာကိစၥေတြနဲ႔ ပတ္သက္ လို႔ စနစ္တက်လိုက္လံ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္း မရွိပါဘူး။ ေသခ်ာတာကေတာ့ လြတ္လပ္စြာ အသင္းအပင္းဖြဲ႔စည္းခြင့္ လံုး၀မရွိ ပါဘူး။ ဒီကိစၥဟာလည္း အိုင္အယ္လ္အို အေနနဲ႔ စိုးရိမ္ပူပန္မႈ ျဖစ္ေပၚေနရတဲ့ ျပႆနာပါ။ အျခားအလုပ္သမားေရးရာ ကိစၥေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့အေျခအေနေတြဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံလို ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲအဆင့္မွာပဲရွိေနေသးတဲ့ အျခားႏိုင္ငံ ေတြနဲ႔ ထူးမျခားနားပါပဲလို႔ေျပာရင္ေတာ့ သင့္ေတာ္မယ္ထင္ပါတယ္။ ေျပာရရင္ေတာ့ သိပ္မေကာင္းလွေသးပါဘူး။

၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ဇူလိူင္လထုတ္ ဧရာ၀တီ မဂၢဇင္း မွ ILO Liaison Officer Richard Horsey ႏွင့္ ဧရာ၀တီမဂၢဇင္း အင္တာဗ်ဴး ILO Burma Rep Passes the Touch ကို ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ျပန္ဆိုေဖာ္ျပပါသည္

No comments: