Thursday, July 26, 2007

Khun Sa related feature writing
(ဧရာ၀တီ ၀က္ဆုိက္က ေဆာင္းပါး)ေတာင္ေပၚေျမ၏ ဧကရာဇ္ေဟာင္း


ေက်ာ္စြာမုိး ဇူလိုင္ ၂၅၊ ၂၀၀၇


ဤေနရာတြင္ လူမေနေတာ့သည္မွာၾကာလွၿပီ။ သို႔ေသာ္လည္း အိမ္ႀကီးမွာ အိမ္ႀကီးရွင္ေဟာင္း၏ ဓာတ္ပုံႀကီးမ်ားျဖင့္ အသက္၀င္ေနဆဲ ျဖစ္သည္။ ေန႔လယ္ေန႔ခင္း သစ္ပင္ေအာက္၌ အနားယူေနပုံ၊ အမ္-၁၆ ေမာင္းျပန္ရုိင္ဖယ္ျဖင့္ ပစ္ခတ္ ရန္ခ်ိန္ရြယ္ေနပုံ၊ သူ၏လွပေသာ မ်ဳိးေကာင္းျမင္းႀကီးကို စီးေနပုံ၊ လက္နက္တစ္မ်ဳိးကို စမ္းသပ္ပစ္ခတ္ေနပုံ၊ ေဆးျပင္းလိပ္ ခဲၿပီး တစုံတခုကို ေလးေလးနက္နက္ စဥ္းစားေနပုံ စသည္ျဖင့္ ဓာတ္ပုံမ်ားကို စနစ္တက်ခ်ိတ္ဆြဲထားပါသည္။ ပစၥတုိ ခါးၾကားထုိးၿပီး စစ္ယူနီေဖာင္းကို သပ္ရပ္စြာ၀တ္ဆင္ထားေသာ ဓာတ္ပုံႀကီး ေထာင့္တေထာင့္တြင္ ဓာတ္ပုံ၏အမည္ကိုပါ ေရးထုိးထားပါေသးသည္။ “ေတာင္ေပၚေျမ၏ ဧကရာဇ္”ဟူသတည္း။


အမ်ား၏အျမင္တြင္ သူသည္ “ဘုရင္တပါး” သဖြယ္ ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ သူသည္ သစၥာရွိေနာက္လုိက္ငယ္သားမ်ားအတြက္ ၿပဳိင္ဖက္ကင္း ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ခဲ့သည္။ ထုိ႔အတူ ေရႊႀတိဂံေဒသ၏ ဘိန္းဘုရင္လည္း ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ အေမရိကန္အစုိးရ အတြက္မူ သူသည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသ၏ ရွာရအခက္ဆုံးႏွင့္ အဖမ္းခ်င္ဆုံးေသာ ဘိန္းဘုရင္ ျဖစ္ပါသည္။ ခြန္ဆာ သည္ ရွမ္းတရုတ္ကျပားျဖစ္ၿပီး ၁၉၉၆ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာစစ္အစုိးရထံ၌ လက္နက္မခ်မီအခ်ိန္အထိ အင္အား ၁၅,၀၀၀ ခန္႔ ရွိေသာ သူ၏ကုိယ္ပုိင္စစ္တပ္ျဖင့္ ေရႊႀတိဂံေဒသကို အုပ္စုိးခ်ယ္လွယ္ခဲ့သူ ျဖစ္ပါသည္။
ထုိင္းႏုိင္ငံေျမာက္ပုိင္းတြင္ရွိေသာ အေဆာက္အဦးသုံးေလးလုံးခန္႔သာရွိသည့္ သူ၏စခန္းေဟာင္းတခုကလည္း “ခြန္ဆာ စခန္းေဟာင္း” ဟုပင္အမည္တြင္ေနဆဲ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိရြာမွာ ထုိင္းႏုိင္ငံေျမာက္ပုိင္းစြန္း ခ်င္းရုိင္ခရုိင္တြင္တည္ရွိၿပီး ျမန္မာ ႏုိင္ငံ၏ ရွမ္းျပည္နယ္အေရွ႕ပုိင္း နယ္စပ္ႏွင့္ ၆ ကီလုိမီတာသာ ကြာေ၀းပါသည္။ ဘန္းသုိ႔၀က္ထုိင္းရြာကေလးရွိ ပ်က္စီးယုိ ယြင္းေနေသာ ဤအေဆာက္အဦးေဟာင္းမ်ားက ယခုတိုင္ ခြန္ဆာျပတုိက္အျဖစ္ အသုံးေတာ္ခံလ်က္ရွိေနပါေသးသည္။

သူ၏ ေနာက္လုိက္အခ်ဳိ႕ႏွင့္ ၎တုိ႔၏ မိသားစု၀င္အခ်ဳိ႕မွာ ဤျပတုိက္အနီး၀န္းက်င္တြင္ ေနထုိင္ေနၾကဆဲျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ခြန္ဆာအေၾကာင္းကို ေျပာဆိုရန္ ၀န္ေလးေနၾကပါသည္။ မေျပာလုိၾကပါ။ ျပတုိက္၀င္းအတြင္းရွိ အေဆာက္ အဦးတခုတြင္ ေနထုိင္လ်က္ရွိေသာ သူ၏ထမင္းခ်က္ေဟာင္းက “အဲဒါခြန္ဆာေနတဲ့အိမ္ပဲ၊ ကုိယ့္ဘာသာသြားၾကည့္” ဟု ေျပာပါသည္။
ျပတုိက္တြင္ က်ေနာ့္ကို လမ္းညႊန္အျဖစ္လုိက္ေပးေသာ မိန္းကေလးက သူမ၏အေဖသည္ တခ်ိန္က ခြန္ဆာ၏တပ္ဖြဲ႕၀င္ ေဟာင္းတစ္ဦးျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာျပပါသည္။ က်ေနာ္က စကားေျပာလုိ႔ရမလားဟုေမးေသာအခါ သူမက “အေဖက ဘယ္လူစိမ္းနဲ႔မွ စကားမေျပာဘူး၊ အတိတ္ကအေၾကာင္းေတြကိုလည္း ဘယ္ေတာ့မွျပန္မေျပာဘူး”ဟု ေျဖပါသည္။
ခြန္ဆာႏွင့္ သူ၏တပ္ဖြဲ႕မ်ားသည္ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္မတုိင္ခင္အထိ ေတာင္ေပၚရြာကေလးတြင္ အေျခစုိက္ေနထုိင္ခဲ့ၾကသည္။ ထုိင္းတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားက သူ၏စခန္းေဟာင္းကို ၀င္ေရာက္တုိက္ခုိက္သိမ္းပုိက္ခဲ့သည့္ အခ်ိန္တိုင္ေနထိုင္ခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေနာက္တြင္ ၎တုိ႔က ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္းရွိ ဟုိမိန္းစခန္းသုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕သြားၾကပါသည္။ ေမာင္ထုိင္းတပ္မေတာ္ သုိ႔မဟုတ္ အမ္တီေအ (MTA) ဟု လူသိမ်ားေသာ သူ၏လက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ႕သည္လည္း အထူးေလ့က်င့္ထားေသာ စစ္သား အင္အား ၁၅၀၀၀ ခန္႔အထိရွိေသာ တပ္အျဖစ္ ႀကီးထြားလာခဲ့ပါသည္။

“ခြန္ဆာဦးေဆာင္ေသာ အမ္တီေအအဖြဲ႕ ဘာေၾကာင့္လက္နက္နဲ႔ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလဲလွယ္ရသလဲ” ဟူေသာ စာအုပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားခ်က္မ်ားအရ ဟုိမိန္းေဒသဖြံ႕ၿဖဳိးတုိးတက္ေရးႏွင့္ တုိးခ်ဲ႕ေရးအတြက္ ခြန္ဆာသည္ ထုိင္းဘတ္ေငြ သန္း ၃၀၀ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၉.၃ သန္း) အထိ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံခဲ့သည္ဟု ဆုိပါသည္။ ထုိစာအုပ္ကုိ ျမန္မာအစုိးရက ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေ၀ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

၁၉၉၃ ခုႏွစ္တြင္ ၎၏ အမ္တီေအတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ ေဒသတြင္းၾသဇာရွိသူမ်ား၏ေထာက္ခံမႈျဖင့္ သီးျခားလြတ္လပ္ေသာ ရွမ္းႏုိင္ငံ ထူေထာင္ေၾကာင္း ေၾကျငာခဲ့သည္။ ကုိယ္စားလွယ္ ၃၅ ဦးပါ၀င္ေသာ ပါလီမန္တရပ္ကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး ထုိပါလီမန္က ခြန္ဆာ ကို သမၼတအျဖစ္တင္ေျမႇာက္ခဲ့ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ေနာက္သုံးႏွစ္ မျပည့္ခင္မွာပင္ ခြန္ဆာႏွင့္သူ၏ အမ္တီေအတပ္ဖြဲ႔တုိ႔ ျမန္မာစစ္အစုိးရထံ လက္နက္ခ်ခဲ့ၾကပါသည္။

ယခုအခါ အသက္ ၇၀ ၀န္းက်င္ခန္႔ရွိေနၿပီျဖစ္ေသာ ခြန္ဆာမွာ သူရဲေကာင္းအျဖစ္ အမ်ားက ေမွ်ာ္လင့္ေတာင့္တၾက ေသာ္လည္း ျဖစ္မလာႏုိင္ေတာ့ေသာ လူစြမ္းေကာင္းအျဖစ္သုိ႔ ေရာက္ရွိေနပါေတာ့သည္။ လွ်ဳိ႕၀ွက္တေနရာတြင္ ေနထုိင္ လွ်က္ရွိေသာ္လည္း သူႏွင့္ပတ္သက္သည့္အရိပ္ေဟာင္းမ်ားက ေမ့ေဖ်ာက္၍မရႏုိင္ေသာ အတိတ္ပုံရိပ္မ်ားစြာကို ခ်န္ထား ရစ္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ခြန္ဆာစခန္းေဟာင္းအနီးတြင္ ထိုင္းသေဘၤာသီးေထာင္းေရာင္းေနေသာ ေစ်းသည္တဦးက “ခြန္ဆာ အခု ဘယ္မွာေနတယ္ဆုိတာ ဘန္းသုိ႔၀က္ထုိင္းက ဘယ္သူမွ မသိၾကဘူး” ဟုေျပာျပပါသည္။

သုိ႔ေသာ္လည္း ဇင္းမယ္ၿမိဳ႕အေျခစုိက္ ရွမ္း (SHAN) သတင္းဌာန၏ လက္ေထာက္အယ္ဒီတာတဦးျဖစ္ေသာ ဦးစိန္ၾကည္က ေရၾကည္အိုင္ေဒသအနီးတြင္ ေနထိုင္ေနသည္ဟု ေျပာပါသည္။ ေရၾကည္အိုင္ဆိုသည္မွာ မဂၤလာဒုံၿမိဳ႕နယ္ရွိ နာမည္ဆိုးျဖင့္ ေက်ာ္ၾကားလွေသာ စစ္ေၾကာေရးစခန္းတခု ျဖစ္သည္။ သူက ျမန္မာစစ္အစိုးရ၏ ေစာင့္ေရွာက္ကာကြယ္ေပးမႈျဖင့္ ေနေနသည္ဟု ဆိုသည္။

အခ်ဳိ႕သတင္းမ်ားကလည္း ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္းႏွင့္ တပ္မေတာ္ေထာက္လွမ္းေရးအႀကီးအကဲေဟာင္းျဖစ္သူ ဒု ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ခင္ညြန္႔ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္တြင္ အျဖဳတ္ခ်ခံရၿပီးေနာက္၊ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ခ်ထားခံရခ်ိန္မွစ၍ ခြန္ဆာကို အနီးကပ္ေစာင့္ၾကပ္ ခံေနရသည္ဟု ဆုိၾကပါသည္။ ဒု ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးခင္ညြန္႔သည္ ခြန္ဆာအပါအ၀င္ လက္နက္ကိုင္လူမ်ဳိးစုေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီမႈရရွိရန္ ေစ့စပ္ညိႇႏႈိင္းရာတြင္ အဓိကအခန္းမွ ပါ၀င္ခဲ့သူလည္း ျဖစ္သည္။

ဦးစိန္ၾကည္က ေျပာျပရာတြင္ ခြန္ဆာသည္ ၎အေနျဖင့္ အေမရိကန္ေထာက္လွမ္းေရးတုိ႔လက္တြင္အပ္ အဖမ္းခံၿပီး အေမရိကန္တြင္ ေထာင္က်မခံမိျခင္းအတြက္ ေနာင္တရေနသည္ဟု သိရေၾကာင္းဆိုပါသည္။ လူအမ်ားၾကား ေက်ာ္ၾကား လွေသာ ဘိန္းဘုရင္ႀကီးက အကယ္၍ သူသာ အေမရိကန္တြင္ေထာင္အက်ခံခဲ့ပါက မန္ႏ်ဴယယ္ ႏုိရီေရးဂါး (Manuel Noriega) ကဲ့သို႔ပင္ သံတုိင္ ေနာက္ကြယ္၌ ရွိေနေသာ္လည္း အသိအမွတ္ျပဳေလးစားခံရမႈ အဆင့္အတန္းကို သူလည္း ရလိမ့္မည္ဟု ေတြးထင္ေနပါသည္။ ႏုိရီေရးဂါးသည္ ပနားမားမွ စစ္ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး မူးယစ္ေဆး၀ါးေရာင္း၀ယ္ ေဖာက္ကားမႈျဖင့္ အေမရိကန္သုိ႔ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္လာကာ အေမရိကန္တြင္ပင္ ရုံးတင္စစ္ေဆး ေထာင္ဒဏ္အျပစ္ေပး ခံထားရသူ ျဖစ္သည္။

“ခြန္ဆာဦးေဆာင္ေသာ အမ္တီေအအဖြဲ႕ ဘာေၾကာင့္ လက္နက္နဲ႔ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလဲလွယ္ရသလဲ” ဟူေသာ စာအုပ္တြင္ အမ္တီေအ ဗဟုိေကာ္မတီ၀င္တဦးက ခြန္ဆာသည္ “အေမရိကန္အစုိးရလက္သုိ႔ လႊဲေျပာင္းေပးျခင္း မခံရႏုိင္” ဟူေသာ ယုံၾကည္ခ်က္ျဖင့္ ျမန္မာအစုိးရႏွင့္ ေစ့စပ္ညိႇႏႈိင္းရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု အခုိင္အမာဆုိထားပါသည္။

ျဖစ္ပ်က္လာခဲ့သည့္အတိုင္း သူ၏တြက္ကိန္းက မွန္သြားပါသည္။ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္တြင္ လက္နက္ခ်ၿပီးေနာက္ ခြန္ဆာသည္ ရန္ကုန္သုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့ၿပီး စစ္အစုိးရ၏ အကာအကြယ္ျဖင့္ ရန္ကုန္တြင္ပင္ ယေန႔တိုင္ ေနထုိင္လွ်က္ရွိပါသည္။

ရန္ကုန္ရွိ အေမရိကန္သံရုံးက သံတမန္ဆုိင္ရာ အေရးဆုိမႈမ်ားျပဳခဲ့ပါသည္။ မူးယစ္ေဆး၀ါးေမွာင္ခုိေရာင္း၀ယ္မႈအတြက္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံတြင္ ရုံးတင္စစ္ေဆးႏိုင္ရန္ ရာဇ၀တ္သားလႊဲေျပာင္းေပးေရးကိုလည္း တရား၀င္ေတာင္းဆုိခဲ့ၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ျမန္မာအစုိးရက မသိက်ဳိးကၽြံျပဳေနခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံၾကားတြင္ ရာဇ၀တ္သား လႊဲေျပာင္း ေပးေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ မရွိေၾကာင္းသာ ျပန္လည္အေၾကာင္းၾကားခဲ့ပါသည္။

သုိ႔ေသာ္လည္း အနည္းဆုံးခြန္ဆာ၏ ေနာက္လုိက္ ၇ ေယာက္ခန္႔မွာ ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္အဖမ္းခံရၿပီးေနာက္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးပို႔ အျပစ္ေပးျခင္းခံခဲ့ၾကရပါသည္။ အေမရိကန္ေထာင္မ်ားတြင္ပင္ တခ်ဳိ႕က ႏွစ္အတန္ၾကာ က်ခံရၿပီးေနာက္ ျပန္လြတ္လာၾကကာ တခ်ဳိ႕လည္း အေမရိကန္တြင္လည္းေကာင္း၊ ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္လည္းေကာင္း အေျခခ်ေနထုိင္လွ်က္ ရွိၾကပါသည္။

သူ မည္သည့္ေနရာတြင္ရွိေနသည္ျဖစ္ေစ ခြန္ဆာ၏အတိတ္ပုံရိပ္မ်ားက ဤျပတုိက္တခုမွ်ႏွင့္သာ ရပ္တန္႔မေနရစ္ပါ။ ဘိန္းဘုရင္အုိႀကီး၏ တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားက ၎ကိုသစၥာခံေနၾကဆဲျဖစ္ၿပီး ျမန္မာအစိုးရ၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈျဖင့္ ဟုိမိန္းေဒသတြင္ လႈပ္ရွားေနၾကဆဲ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိမွ်သာမက သူ႕ကိုဖမ္းဆီးရန္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ ဖမ္းမိန္႔စာခၽြန္သည္လည္း စားပြဲေပၚတြင္သာ ရွိေနရဆဲ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိင္းႏိုင္ငံရွိ ရြာတရြာကပင္ သူ၏အမည္ကို ယခုတုိင္ အျမတ္တႏုိးထား ေလးစား ေနၾကဆဲ ျဖစ္ပါသည္။

၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လထုတ္ ဧရာ၀တီ မဂၢဇင္းမွ ေက်ာ္စြာမိုးေရးသားေသာ LETTER from Bann Thoed Thai: King of the Highlands ကို ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ဘာသာျပန္ ဆိုေရးသားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

No comments: