Thursday, July 19, 2007

KIO's proposals in NC

ဧရာ၀တီသတင္း
တိုင္းရင္းသား အခြင့္အေရး ေကအိုင္အို ေတာင္းဆို
ကိုစိုး ဇူလိုင္ ၁၉၊ ၂၀၀၇

ျမန္မာစစ္အစိုးရက ယခု ျပန္လည္က်င္းပသည့္ ေနာက္ဆုံးအႀကိမ္ အမ်ိဳးသားညီလာခံ၌ ေရးဆြဲမည့္ အေျခခံ ဥပေဒမူၾကမ္း တြင္ တိုင္းရင္းသား အခြင့္အေရးဆိုင္ရာႏွင့္ ပါ၀င္ျပင္ဆင္ေစလိုေသာ အခ်က္မ်ားကို ကခ်င္ျပည္ လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႕ (ေကအိုင္အို) က သက္ဆိုင္ရာသို႔ တင္ျပေတာင္းဆိုမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေကအိုင္အုိ၏ အဓိက တင္ျပခ်က္မ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲစည္း တည္ေဆာက္ပုံ ျပည္ေထာင္စုစနစ္၊ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ ပိုင္းျခားခြဲေ၀ျခင္း၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ အခန္းက႑၊ သမၼတ၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ၊ ျပည္နယ္အစိုးရ အႀကီးအကဲ ေ႐ြးခ်ယ္မႈ၊ ျပည္နယ္အစိုးရ ဖြဲ႕စည္းမႈ၊ ျပည္ေထာင္စု နယ္ေျမသတ္မွတ္ျခင္း၊ ဘာသာ သာသနာ လြတ္လပ္ခြင့္၊ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္၊ စီးပြားေရးက႑၊ နယ္စပ္ေဒသ ဆိုင္ရာ၊ စီမံခန္႔ခြဲေရး၊ ကခ်င္ျပည္နယ္နိမိတ္ သတ္မွတ္မႈ စသည့္ အခ်က္မ်ား ပါ၀င္သည္။

အခ်က္ ၁၉ ခ်က္ပါ၀င္ေသာ အဆုိပါတင္ျပခ်က္မ်ားကို ေကအိုင္အို၏ အင္တာနက္ ၀က္ဘ္ဆိုက္တြင္ အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပထားသည္။

“လူထုက က်ေနာ္တို႔ ညီလာခံမွာ ဘာမွ မေျပာ၊ မေတာင္းဆုိဘူးလို႔ ထင္ေနတယ္၊ အဲဒါကို စိုးရိမ္လို႔ အခုလို ထုတ္ျပန္ တာပါ”ဟု ေကအိုင္အို ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ ဆြမ္လြတ္ ဂြန္ေမာ္က ေျပာသည္။
ယခင္က အမ်ိဳးသားညီလာခံအတြင္း ေဆြးေႏြး တင္ျပခ်က္မ်ားကို ျပင္ပတြင္ ပုံႏွိပ္ျဖန္႔ေ၀ျခင္း မျပဳလုပ္ရန္ စစ္အစိုးရက သတိေပးတားျမစ္ထားၿပီး ျဖန္႔ေ၀ျခင္းလည္းမရွိခဲ့ေပ။ ေကအိုင္အို၏ ယခု တင္ျပခ်က္မ်ားသည္ ျပင္ပတြင္ ပထမဆုံးအႀကိမ္ ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္သည္။

ဆြမ္လြတ္ ဂြန္ေမာ္က “သူတုိ႔ ျပန္ေဆြးေႏြးေပးသည္ ျဖစ္ေစ၊ မျဖစ္ေစ၊ ဒီ ၁၉ ခ်က္က ညီလာခံအတြက္ က်ေနာ္တို႔ ဘာႀကိဳက္တယ္၊ မႀကိဳက္ဘူးဆိုတာကို တင္ျပတာပါ”ဟု ဧရာ၀တီသို႔ ေျပာသည္။

ေကအိုင္အို၏ တင္ျပခ်က္မ်ားသည္ တိုင္းရင္းသားအားလုံး အေရးကိုေရွး႐ႈပါက ေကာင္းမြန္သည္ဟု ျမင္ေၾကာင္း မြန္ျပည္သစ္ပါတီ ေျပာေရးဆုိခြင့္ ရွိသူ ႏိုင္ေအာင္မေငးက ေျပာသည္။
“ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ က်ေနာ္တို႔ တိုင္းရင္းသားအေရးကို ေရွး႐ႈၿပီးေတာ့ တင္ျပတယ္ဆိုရင္ ေကာင္းပါတယ္၊ က်ေနာ္တို႔ လုံး၀ ေထာက္ခံပါတယ္၊ ဒီတင္ျပမႈ အေပၚမွာ SPDC က ဘယ္ေလာက္ လက္ခံေပးမလဲဆုိတဲ့ အေပၚမွာေတာ့ မူတည္ပါတယ္”ဟု ၎က ေျပာဆိုသည္။

ယခုက်င္းပေသာ အမ်ိဳးသားညီလာခံသည္ ေနာက္ဆုံးအႀကိမ္ျဖစ္သည္ဟု စစ္အစိုးရကေျပာဆိုေသာ္လည္း မည္သို႔ေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ား ျဖစ္ေပၚလာမည္ကို မသိရွိႏိုင္ေၾကာင္းလည္း ႏိုင္ေအာင္မေငးက ေျပာသည္။
မြန္ျပည္သစ္ပါတီသည္ အမ်ိဳးသားညီလာခံသို႔ ေလ့လာသူအေနႏွင့္ တက္ေရာက္ေနသည္မွာ ယခုတႀကိမ္ႏွင့္ဆိုလ်ွင္ သုံးႀကိမ္ရွိၿပီ ျဖစ္သည္။
ယမန္ေန႔က အမ်ိဳးသားညီလာခံဖြင့္ပြဲတြင္ ဒု ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သိန္းစိန္က ယခင္သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကုိ ျပင္ဆင္မႈ မျပဳလုပ္ရန္ သတိေပးေျပာၾကားထားသည္။

၂၀၀၄ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ က်င္းပေသာ အမ်ိဳးသားညီလာခံ၌ ယခင္ခ်မွတ္ထားသည့္ ႏိုင္ငံေရးဦးတည္ခ်က္ (၆) ရပ္ႏွင့္ အေျခခံမူ (၁၀၄) ခ်က္သည္ ဒီမိုကေရစီလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ မကိုက္ညီသျဖင့္ ျပန္လည္ေဆြးေႏြး တင္ျပခြင့္ရွိရန္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားေသာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ (၁၃) ဖြဲ႔က သေဘာထား ထုတ္ျပန္ေၾကညာၿပီး အမ်ိဳးသားညီလာခံ က်င္းပေရးေကာ္မရွင္သို႔ ေပးပို႔တင္ျပခဲ့ဖူးသည္။

စစ္အစိုးရ၏ ယခု ျပန္လည္က်င္းပသည့္ အမ်ိဳးသားညီလာခံတြင္ ကိုယ္စားလွယ္ေပါင္း ၁ ေထာင္ေက်ာ္ တက္ေရာက္လ်ွက္ ရွိၿပီး အမ်ားစုမွာ စစ္အစိုးရက ေ႐ြးခ်ယ္ထားသည့္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ျဖစ္သည္။
၁၉၉၃ ခုႏွစ္တြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ အမ်ိဳးသားညီလာခံမွ စတင္၍ အေျခခံဥပေဒသစ္ကို ေရးဆြဲေနခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ယင္း အေျခခံ ဥပေဒကို ေရးဆြဲေနသည္မွာ ၿပီးစီးလုနီးၿပီျဖစ္ေၾကာင္း စစ္အစိုးရက ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားထားသည္။

စစ္အစိုးရ၏ အမ်ိဳးသားညီလာခံသည္ ဒီမုိကေရစီ နည္းလမ္းမက်ဟုဆုိကာ အမ်ိဳးသား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (အန္အယ္လ္ဒီ) က ကန္႔ကြက္ သပိတ္ေမွာက္ခဲ့သည္။

No comments: