Monday, July 23, 2007

picture of Nu Nu Yee ( Inn Waa )


ႏုႏုရည္ (အင္း၀) ရဲ႔ ပုံဗ်ာ။ ၿပီးခ့ဲတ့ဲႏွစ္ ဇြန္လ ျမန္မာတုိင္းမ္စ္ ဂ်ာနယ္ အဂၤလိပ္ပုိင္းမွာ ပါတယ္။ သိမ္းထားတာ လုိရမယ္ရ။ ဟုိ ေအာက္ကပုံကေတာ့ သူ႔အမ်ဳိးသားနဲ႔ သူနဲ႔။ ဘယ္ဂ်ာနယ္ကမွန္း မသိ၊ မမွတ္မိေတာ့ပါ။

No comments: