Thursday, August 16, 2007

Dagon Taya's Controversial poem

ဒဂုန္တာရာႏွင့္ လြတ္ၿငိမ္းခြင့္ ျပႆနာ
ေမာင္ဖူးတင့္


(က)

မ်က္ေမွာက္ေခတ္ ျမန္မာစာေပနယ္ပယ္တြင္ ကဗ်ာဆရာႀကီး “ဒဂုန္တာရာ” သည္ အျငင္းအပြားရဆံုး

ပုဂိၢဳလ္တဦးျဖစ္၏။ သူသည္ အတတ္ပညာေရးရာအပိုင္းႏွင့္ အေၾကာင္းအရာေရးရာအပိုင္း ႏွစ္ခုစလံုးတြင္ ထူးျခားသစ္လြင္ျမင့္မားသည့္ တီထြင္မႈ၊ ခံယူမႈ ရိွသူျဖစ္၏။ အထူးသျဖင့္ အဘိ ဓမၼာေရးရာအပိုင္းတြင္ အျပင္းအထန္ ေ၀ဖန္ျငင္းခုန္ျခင္း ခံရသူျဖစ္၏။

သူ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုင္ရာ အယူအဆ၊ အႏုပညာေရးဆိုင္ရာ အယူအဆမ်ားမွာ ေလးနက္ခက္ခဲလွ၏။ ဥပမာ…၊ “က်ေနာ့္တြင္ ရန္သူမရိွ၊ မိတ္ေဆြသာရိွ” အယူအဆ၊ “ရန္သူကို မိတ္ေဆြျဖစ္ေအာင္ လုပ္လို႔ရသည္” ဟူေသာ အေျပာအဆို အယူအဆမ်ားမွာ ျမန္မာစာေပနယ္ပယ္တြင္ ပြက္ေလာ ညံေအာင္ ျငင္းခုန္ၾကရသည့္ အယူအဆမ်ားျဖစ္၏။ အႏုပညာေရးရာပိုင္းတြင္ “အတတ္ပညာ မဲ့လွ်င္မဲ့ပေစ၊ အဘိဓမၼာ မမဲ့ေစနဲ႔” ဟူေသာစကားႏွင့္ “မုဆိုးစိုင္သင္” အယူအဆမ်ားမွာ စာေပ ေလာကအတြင္း သတိမျပဳဘဲမေနႏိုင္ေလာက္ေအာင္ အျငင္းပြားခဲ့ၾကရသည့္ အယူအဆမ်ား
ျဖစ္၏။ သူသည္ကား…ျမန္မာစာေပသမားမ်ားထဲ၌ “ဗဟု၀ါဒ” ကို အေစာဆံုးေျပာဆိုသူ၊ ခံယူ သူလည္း ျဖစ္ေလသည္။

ငယ္စဥ္က က်ေနာ္သည္၊ ကဗ်ာဆရာႀကီး “ဒဂုန္တာရာ” ၏ စကားလံုးေရြးခ်ယ္မႈ ဆန္းသစ္ျခင္း အေပၚ အာ႐ုံၫႊတ္ခဲ့၏။ ဥပမာ “၀စ္လစ္စလစ္လမ္းမႀကီး”၊ “ပန္းႏုေရာင္အို” အစရိွေသာ စကားလံုး မ်ားျဖစ္၏။ “အႏုပညာ” ဟူေသာစကားလံုးသည္ပင္လွ်င္ ဆရာႀကီးဒဂုန္တာရာက စတင္တီထြင္ အသံုးျပဳခဲ့ေသာစကားလံုးအျဖစ္ ေျပာသံဆိုသံၾကားရေသာအခါ က်ေနာ့္နားရြက္မ်ားမွာ ပိုမိုျပန္႔ကား သြားရ၏။

သည့္ေနာက္ပိုင္း၊ အသက္အရြယ္ရလာေသာအခါမူ၊ ဆရာႀကီးဒဂုန္တာရာ၏ အဘိဓမၼာဆန္ေသာ စကားမ်ားကိုပိုၿပီး အာ႐ုံ ကိုင္းညႊတ္လာခဲ့၏။ အထူးသျဖင့္ သူ၏ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုင္ရာ အယူအဆ၊ ၿပီးေတာ့ ဗဟု၀ါဒကို ပိုၿပီးစိတ္၀င္စားခဲ့မိေလသည္။

(ခ)

ကဗ်ာဆရာႀကီး “ဒဂုန္တာရာ” သည္ အလွ၀ါဒီ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၀ါဒီ ျဖစ္၏။ သည္အေၾကာင္းကို ေျပာလွ်င္ စာတေစာင္ေပတဖြဲ ့ ေရးၿပီးေျပာမွသာလွ်င္ ျပည့္စံုႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ က်ေနာ္၏ ေဆာင္းပါးမွာ ဆရာႀကီးဒဂုန္တာရာ၏ အဘိဓမၼာအယူအဆကို ၿခံဳမိငံုမိေအာင္ေဖာ္ျပႏိုင္မည္ မဟုတ္သည္ကို က်ေနာ္သိပါသည္။ သိုေသာ္ မၿခံဳငံုမိသည့္တိုင္၊ အေထာက္အကူတခုအျဖစ္ ယူဆလို႔ရႏိုင္သည့္ “ကဗ်ာတပုဒ္” ကို က်ေနာ္ တင္ျပခ်င္ပါသည္။ ယင္းကဗ်ာမွာ ၁၉၈၇ ခု စက္တင္ဘာလထုတ္ “ျမတ္ေလးမဂၢဇင္း” တြင္ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ ကဗ်ာျဖစ္၏။ ဆရာႀကီးဒဂုန္ တာရာသည္ ထိုကဗ်ာကို “လြတ္ၿငိမ္းခြင့္” ဟု ေခါင္းစဥ္တပ္ေလသည္။


လြတ္ၿငိမ္းခြင့္

ျပင္သစ္ျပည္က
လီယြန္တရား႐ုံး၊ ဆံုးျဖတ္ရန္မွာ
ေဘာ္လီဘီယာမွ၊ ဖမ္းကာပို႔လာ
ဘာဘီဆိုသူ၊ နာဇီဖက္ဆစ္
လွ်ဳိ႕၀ွက္ပုလိပ္၊ ပါးကြက္သားတည့္
သူ႔အား စစ္ေဆးရန္ ႐ုံးခ်ိန္းေသာေန႔။

အမႈမွာမူ
လူသားတို႔အား၊ မတရားသက္သက္
ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္၊ ႏိွပ္စက္ ညႇဥ္းပန္း
ဖမ္းဆီးသတ္ျဖတ္၊ ဓာတ္ေငြ႔အဆိပ္ခန္း
ေထာက္လွမ္းပို႔ေပး၊ အႏွစ္ ေလးဆယ္ေက်ာ္
စစ္အတြင္းက အမႈဖိုင္တြဲ။

သူ႔လက္ခ်က္ေၾကာင့္
ႏိွပ္စက္ခံရ၊ ရွင္ျပန္ထသူ
အမ်ဳိးသမီးအို၊ ခ်ဳိင္းေထာက္ႀကီးႏွင့္
တံေတြးေထြးၿပီး၊ မေလးမဖင့္
နင္မွ နင္ပဲ၊ တိုင္းထြာဆဲေရး
ျပင္သစ္ေတာ္လွန္ေရးသမား၊ သတင္းေပးသူ
ဖမ္းေပးသူလည္း၊ နင္မွ နင္အစစ္ပဲ
မ်က္ျမင္သက္ေသ၊ ထြက္ဆိုေလရာ
ဘာဘီခမ်ာ၊ အသာေခါင္းခါ
ဘာမွမသိ၊ ျငင္းကြယ္ဘိျငား
တရား႐ုံးက၊ စီရင္ခ်က္ခ်
တသက္ေထာင္ဒဏ္ က်ခံေစသတဲ့။

ငါတမူကား
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသမားမို႔၊ သူ႔အားခြင့္လႊတ္
လြတ္ၿငိမ္းခြင့္ ေပးလိုက္ခ်င္သည္။

ခြင့္လႊတ္ျခင္းသည္
လက္စားေခ်ျခင္းထက္၊ ထက္ျမက္လက္နက္
ခက္ခဲေပမင့္၊ ျမင့္ျမတ္စိတ္ထား
သေဘာထားႀကီးလိုက္ပါ။ ။

(ဂ)

“လြတ္ၿငိမ္းခြင့္” ကဗ်ာကို၊ ဆရာႀကီး “ဒဂုန္တာရာ” သည္ ၁၉၈၇ ခုႏွစ္တြင္ ေရးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ရွစ္ေလးလံုး ဒီမိုကေရစီ အေရးေတာ္ပံုႀကီးမေပၚေပါက္မီ (၁၁) လ အလိုတြင္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ “လြတ္ၿငိမ္းခြင့္” ကဗ်ာမွာ၊ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး အက်ပ္အတည္း အခက္အခဲကို ႀကိဳျမင္သည့္အတြက္ ေရးဖြဲ႔ေဖာ္ျပခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ေလာဟူ၍ပင္ ယူဆရေပသည္။ အမ်ဳိးသားေသြးကြဲမႈႀကီး အထြဋ္ အထိပ္သို ့ေရာက္ရိွေနသည့္အခ်ိန္၊ အမ်ဳိးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးလမ္းစမ်ားကို ရွာေဖြေန ၾကရသည့္ ယခုလိုအခ်ိန္အခါမ်ဳိးတြင္ “လြတ္ၿငိမ္းခြင့္” ကဗ်ာမွာ၊ အဘိဓမၼာေရးအရ လြန္စြာအေရး ပါလွသည့္ ကဗ်ာျဖစ္သည္ဟု က်ေနာ္ယူဆမိသည္။

“လြတ္ၿငိမ္းခြင့္” ဆိုသည္မွာ အတိုင္းအတာ တခုေတာ့ရိွသင့္သည္။ သို႔မွသာလွ်င္ ေနာင္တြင္ ေနာက္ထပ္အျပစ္က်ဴးလြန္သူမ်ား ေပၚေပါက္မလာေစရန္ ကာကြယ္ရာေရာက္သည္ဟုဆိုကာ ဆရာႀကီး “ဒဂုန္တာရာ” ၏ “လြတ္ၿငိမ္းခြင့္” ကိုလက္ေတြ ့ မက်သည့္ စိတ္ကူးယဥ္ အယူအဆ တခုအျဖစ္ ေ၀ဖန္သူတခ်ဳိ႕က အျပင္းအထန္ ေ၀ဖန္ကန္႔ကြက္ၾက၏။ “ေလကိုစိုက္ပ်ဳိးသျဖင့္ မုန္တိုင္းကို ရိတ္သိမ္းရလိမ့္မည္” ဟူေသာ အျမင္ရွိသူတို႔ကလည္း၊ ဆရာႀကီးဒဂုန္တာရာ၏ “လြတ္ၿငိမ္းခြင့္” ကဗ်ာကို အေလွ်ာ့ေပးေရး၀ါဒ၊ အညံ့ခံေရး၀ါဒ ျဖစ္သည္ဟုေ၀ဖန္ၾက၏။ တခ်ဳိ႕က ဆိုလွ်င္ “ထာ၀ရ ကၽြန္ခံေရး” အဘိဓမၼာတခုအျဖစ္ပင္လွ်င္ တင္စား ေျပာဆိုၾကေလသည္။

၁၉၅၇ ခုႏွစ္အတြင္းတုန္းကျဖစ္သည္။ “ဟန္ေဂရီ” ႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ ဆိုဗီယက္႐ုရွတင့္ကားမ်ား
၀င္ေရာက္လာခဲ့ၿပီး၊ ဟန္ေဂရီႏိုင္ငံျပည္တြြင္းေရးကို ၀င္ေရာက္ေျဖရွင္းေသာအခါ၊ ကမၻာ့ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးကြန္ဂရက္ (ျမန္္မာႏိုင္ငံ)၊ အမႈေဆာင္အဖြဲ႔၌ ဆိုဗီယက္တို႔၏ စစ္ေရးေဆာင္ရြက္ခ်က္ကို ေထာက္ခံျခင္း သို႔မဟုတ္ ကန္႔ကြက္ရန္ကိစၥ စည္းေ၀းတိုင္ပင္ခဲ့ၾကဖူး၏။ ထုိစဥ္က ယင္းအမႈ ေဆာင္အဖြဲ႔တြင္ လက္၀ဲအယူအဆကို တိမ္းၫႊတ္သည့္ပုဂၢိဳလ္မ်ားက အမ်ားစုပါ၀င္၏။

ဆရာႀကီး “ဒဂုန္တာရာ” သည္ “ဟန္ေဂရီ” ျပည္အတြင္း စစ္ေရးအရ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္သည့္ ဆိုဗီယက္တို႔ကို ကန္႔ကြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုျပဳခဲ့၏။ သို႔ေသာ္ ယင္းအယူအဆကို ေထာက္ ခံမည့္သူ တဦးမွ်ပင္မရိွခဲ့။ အမႈေဆာင္တဖြဲ႔လံုးက ဆရာႀကီး “ဒဂုန္တာရာ” ၏ အဆိုကို မေထာက္ ခံႏိုင္ခဲ့ၾက။ ဤအျဖစ္အပ်က္ကိုၾကည့္လွ်င္ ျမန္မာစာေပသမိုင္း၌ “အမ်ဳိးသားတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ လြတ္ လပ္ခြင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ႏွင့္ အခ်ဳပ္ခ်ာအာဏာပိုင္ဆိုင္ခြင့္” ဆိုင္ရာသေဘာတရားအျမင္တြင္၊ ဆရာႀကီး “ဒဂုန္တာရာ”သည္ အမ်ားတကာထက္ ေစာစြာ၊ မွန္စြာ၊ တည့္မတ္စြာ သိျမင္လက္ခံ ႏိုင္ခဲ့သူဟု ဆိုရပါမည္။ ယခုလည္း “လြတ္ၿငိမ္းခြင့္” ကဗ်ာတြင္၊ လူသားတို႔၏ ရန္သူျဖစ္ခဲ့သူ၊ လူသားတို႔အား ေသတြင္းသို႔ ပို႔ခဲ့သူ၊ စစ္ရာဇ၀တ္ေကာင္တဦးအား၊ ဆရာႀကီး “ဒဂုန္တာရာ” က “လြတ္ၿငိမ္းခြင့္” ေပးသင့္သည္ဟု ဆိုခဲ့ျပန္ပါၿပီ။

ကဗ်ာဆရာႀကီး “ဒဂုန္တာရာ” သည္ကား၊ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ ျမန္မာစာေပသမိုင္း၌ အျငင္းပြား အခံရဆံုး ကဗ်ာဆရာႀကီးတဦးျဖစ္သည္ဆိုသည့္ အဆိုအေပၚ “လြတ္ၿငိမ္းခြင့္” ကဗ်ာသည္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစသည့္ အခ်က္တခ်က္ ျဖစ္လာခဲ့သည္ဟု က်ေနာ္ ယူဆမိေပသည္။ ။


(ဘေလာ့ဂါမွတ္ခ်က္ - http://www.khitpyaing.org/sarpayyayyar/august_07/16-8-07_nyeinwai.php ကေန ယူတယ္။)No comments: