Friday, August 3, 2007

Burma’s Road to Reform Runs through China

တရုတ္ျပည္ကိုျဖတ္၍သြားရမည့္ ျမန္မာ့ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လမ္းမႀကီး
ေအာင္ေဇာ္ ၾသဂုတ္ ၃၊ ၂၀၀၇


ၿပီးခဲ့ေသာ ဇြန္လက ေဘဂ်င္းၿမိဳ႕တြင္ အေမရိကန္အစိုးရ ထိပ္တန္းအရာရိွတဦးႏွင့္ ျမန္မာ၀န္ႀကီးအဖြဲ႔တဖြဲ႔တို႔ ျဖစ္ေတာင့္ ျဖစ္ခဲ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈတခု ျဖစ္ခဲ့သည္။ ဤအစည္းအေ၀းက အေမရိကန္-ျမန္မာဆက္ဆံေရး မူ၀ါဒ ပိုင္းတြင္ ေျပာင္းလဲမႈ တစ္စံုတရာ ျဖစ္လာႏိုင္ဖြယ္ရွိေနသည္ကို အခ်က္ျပေနသကဲ့သို႔ ရွိခဲ့သည္။


အေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန ေျပာေရးဆိုခြင့္ရိွသူ တြမ္ေကစီ (Tom Casey) ၏ အဆိုအရ ႏွစ္ဘက္စလံုး က ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားကို လြတ္လပ္ပြင့္လင္းစြာ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး စစ္အစိုးရ၏ ေတာင္းဆိုခ်က္ေၾကာင့္ ဤအစည္းအေ၀း ျဖစ္ေပၚလာရျခင္း ျဖစ္သည္ဟုလည္း ဆိုသည္။ ျမန္မာ၀န္ႀကီးမ်ားအဖို႔ အေရွ႕အာရွႏွင့္ ပစိဖိတ္ ေရးရာ လက္ေထာက္ ဒု-ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး အဲရစ္ ဂြၽန္ (Eric John) ႏွင့္ေတြဆံုရသည္ကိုလည္း ၀မ္းပန္းတသာ ရိွပံုရသည္။
ေဆြးေႏြးပြဲအေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ တစ္စံုတရာ ထုတ္ေဖၚျခင္း မရိွေသာ္ျငားလည္း တတ္အပ္ ခန္႔မွန္း၍ရႏိုင္ သည္မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ အျခားေသာႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကို ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္းထားမႈ၊ အေမရိကန္၏ ဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အေထြေထြႏိုင္ငံေရးအေျခအေနမ်ားကို ေဆြးေႏြးၾကလိမ့္မည္ဆိုသည္ကို ေျပာႏိုင္ပါသည္။
သို႔ေသာ္လည္း ႏွစ္ဘက္စလံုးက အစည္းအေ၀းျပဳလုပ္မည့္ေနရာကို အဘယ္ေၾကာင့္ ေဘဂ်င္းအား ေရြးခ်ယ္ရပါသနည္း။ ဤေမးခြန္းက စိတ္၀င္စားဖြယ္ ျဖစ္ေနေသးသည္။ အစည္းအေ၀းအၿပီး သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ တြမ္ ေကစီက “ခင္ဗ်ားတို႔ သိၾကတဲ့အတိုင္းပဲေလ၊ ျမန္မာအစိုးရက က်ေနာ္တို႔ကို သူတို႔နဲေတြ႔ဖို႔ မၾကာခဏ ကမ္းလွမ္း လာတာေတြ ရိွပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းမွာပဲ သူတို႔နဲ႔ေတြ႔ဖို႔ ကမ္းလွမ္းတာေတြလည္း ရိွပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ ေရရွည္ကိုင္စြဲလာတဲ့ မူ၀ါဒက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ က်ေနာ္တို႔ကို ေတြ႔ခြင့္မေပးဘူးဆိုရင္ က်ေနာ္တို႔သံရံုးရဲ႕ အရာရွိေတြနဲ႔ ေတြ႔ဆံုေနတာကလြဲလို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းမွာ မေတြ႔ႏိုင္ပါဘူး” ဟု တုံ႔ျပန္ေျပာဆိုခဲ့ပါသည္။
ဤအခ်က္အရ ေသခ်ာေနေသာကိစၥမွာ အေမရိကန္-ျမန္မာဆက္ဆံေရးတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လြတ္ေျမာက္ေရး ကိစၥသည္ အဓိကေသာ့ခ်က္တခုအျဖစ္ ဆက္လက္ရွိေနေသးျခင္း ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျမန္မာစစ္အစိုးရက ႏိုဘဲလ္ဆုရွင္ကို လႊတ္ေပး၍့ တိုင္းျပည္၏ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါ၀င္ခြင့္ျပဳမည္ဟု ဆံုးျဖတ္ လိုက္ပါက ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚထားရိွေသာ အေမရိကန္အစိုးရ၏ မူ၀ါဒ မ်ား ျပန္လည္၍ သံုးသပ္ ေျပာင္းလဲသြားႏုိင္ဖြယ္ရာ ရိွပါသည္။ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ပထမအၾကိမ္ ျပန္လႊတ္ေပးခဲ့စဥ္ကလည္း သမၼတကလင္တန္ အစိုးရက ခ်ီးက်ဴးေထာမနာျပဳ၍ မူ၀ါဒေရးရာ ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္းျပဳရန္ပင္ ေတာင္းဆိုခဲ့ပါေသးသည္။
သို႔ေသာ္လည္း ေဘဂ်င္းတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာအစည္းအေ၀းကိုယ္ႏႈိက္ကပင္ ထူးျခားေသာအဆင့္ ျဖစ္ေနသည္။ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းရာတြင္ တရုတ္အစိုးရက အဓိကက်ေသာ ေသာ့ကိုကိုင္ထား ေၾကာင္း ၀ါရွင္တန္က စတင္နားလည္သေဘာေပါက္လာသည္လည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ပင္မ စီးပြားဖက္ျဖစ္သူႏွင့္ လက္နက္ အဓိကေရာင္းခ်ေနသူ တရုတ္ႏိုင္ငံသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေပၚ ၾသဇာေညာင္းမည္ဆိုသည့္အခ်က္က သံသယရွိစရာ မလိုလွပါ။ တဘက္တြင္လည္း ေဆြမ်ဳိးေပါက္ေဖာ္ ဆက္ဆံေရးမွ တဆင့္ ၎၏တိတ္တဆိတ္သံတမန္ဆက္ဆံေရးနည္းလမ္းမ်ားကို က်င့္သံုးလွ်က္ ရိွေနႏိုင္ပါသည္။
ယခု ေဖာ္ျပလာေသာ သေကၤတ အခ်က္ျပမ်ားအတြက္ လံုး၀ အေကာက္အယူ မွားယြင္းစရာ မရိွပါ။ သတင္းမ်ားအရ တရုတ္အစိုးရက အေျခခံဥပေဒမူၾကမ္းေရးဆြဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္အား အျမန္အဆံုးသတ္ရန္ စစ္အစိုးရအား ႀကိတ္၍ ဖိအား ေပးခဲ့ၿပီး ပိုအေရးႀကီးေသာ အခ်က္မွာ တရုတ္အစိုးရအရာရိွမ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံမွ တိုင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္လည္း ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ထင္ရွားေသာအခ်က္မွာ ၎၏ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ စီးပြားေရး အက်ဳိးအျမတ္မ်ားအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ႏိုင္ငံေရးအရတည္ၿငိမ္မႈကို တရုတ္ အစိုးရက လိုလားလွ်က္ ရွိေနပါသည္။
တရုတ္အစိုးရအေနျဖင့္ အေမရိကန္-ျမန္မာေဆြးေႏြးပြဲကို အိမ္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံက်င္းပေပးရျခင္းကို ေက်နပ္ႏွစ္ သက္မႈ ရွိေကာင္း ရွိႏိုင္ပါသည္။ အလားတူပင္ ေျမာက္ကိုရီးယားအေရးအတြက္လည္း ေျခာက္ႏိုင္ငံေဆြးေႏြးပြဲ အား အိမ္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံက်င္းပေပးေနပါသည္။ သုိ႔အတြက္ေၾကာင့္ ၀ါရွင္တန္က ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ စကားေျပာ စရာေနရာအျဖစ္ ေဘဂ်င္းအား ေရြးခ်ယ္ျခင္းမွာလည္း မွန္ကန္သည့္ ေရြးခ်ယ္မႈဟု ဆိုရပါလိမ့္မည္။
သို႔ေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အိမ္နီးခ်င္းမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ တရုတ္၊ အိႏၵိယႏိုင္ငံ၊ ရုရွႏိုင္ငံႏွင့္ အာဆီယံအဖြဲ႔၀င္ ႏိုင္ငံမ်ားက ျမန္မာစစ္အစိုးရအေပၚ ဆက္လက္ေထာက္ခံ ပံ့ပိုးေပးေနၾကဆဲ ျဖစ္သည့္အတြက္ အေမရိကန္အစိုးရ အဖို႔ စိတ္ပ်က္ဖြယ္ လည္း ျဖစ္ပါသည္။ ဂ်ပန္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ အေထာက္အပံ့ အမ်ားဆံုးေပးေနေသာ ႏိုင္ငံ ျဖစ္ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေရးအတြက္ ဖိအားသံုးရန္ကိစၥကိုမူ စိတ္မ၀င္စား လွပါ။ ဖိအားသံုးရန္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံက အစဥ္သျဖင့္ ျငင္းပယ္ေနခဲ့ပါသည္။
ထို႔အျပင္ အျခားအခ်က္တခုမွာ ၿပီးခဲ့သည့္ ဇန္န၀ါရီလက ကုလသမဂၢ လံုျခံဳေရးေကာင္စီ၌ ျမန္မာျပည္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တခု ခ်မွတ္ႏိုင္ရန္ အေမရိကန္အစိုးရ၏ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈကို တရုတ္ႏွင့္ ရုရွႏိုင္ငံ တို႔က ပူးေပါင္း၍ ဗီတိုသံုးကာ ပိတ္ဆို႔ခဲ့ပါေသးသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားက တိုင္းျပည္တြင္းရွိ ဓာတ္ေငြ႔သိုက္ႀကီးမ်ား၊ ေရနံတြင္းမ်ား သူရေရး၊ ငါရေရး အတြက္ လက္ရိွအုပ္စိုးေနေသာ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ပလူးပလဲျပဳ၍ အၿပိဳင္အဆုိင္ ႀကိဳးပမ္းေနခ်ိန္တြင္ အေမရိကန္ အစိုးရအဖို႔ ပို၍ အထီးက်န္လာရပါသည္။ ႏုိင္ငံတကာ ေ၀ဖန္ျပစ္တင္မႈမ်ား တိုးျမႇင့္ရင္ဆိုင္ေနရေသာ္ လည္း ဤႏိုင္ငံမ်ား၏ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရးအရ ပံ့ပိုးအားေပးေနမႈမ်ားက စစ္အစိုးရကို အားတက္ေစကာ ပိုမို အတင့္ရဲလာေစပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ ႏိုင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲမ်ား ျဖစ္လာေစရန္ ျမင္ေတြ႔လိုေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ မ်ား တရုတ္အစိုးရ၏ အက်ဳိးစီးပြားတြင္ ရွိႏိုင္-မရွိႏိုင္ ဆိုသည္ကို ၀ါရွင္တန္က ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေန ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ရွည္လ်ားစြာထိစပ္ေနေသာ ေတာင္ပိုင္းနယ္စပ္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္း၍ စီးပြားျဖစ္ေနသည္ကိုလည္း တရုတ္ အစိုးရက ျမင္ေတြ႔လိုပါသည္။
ခန္႔မွန္းႀကိဳေျပာရခက္ေသာ စစ္အစိုးရ၏ သမိုင္းေၾကာင္းကိုအေျခခံ၍ ျပန္လည္သံုးသပ္ပါက အေမရိကန္ႏွင့္ ျမန္မာ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား ဆက္ဆံေရးသည္ ဆက္လက္၍ ခက္ခဲၾကမ္းတမ္းေနဦးမည္ဟု သံုးသပ္ႏိုင္ပါသည္။ ႏွစ္ဘက္စလံုးက ကြဲလြဲေသာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ဆက္လက္ ဆုပ္ကိုင္ေနသည္ႏွင့္အညီ ပံုမွန္ဆက္ဆံေရးကို လည္း ျဖတ္လမ္းျဖင့္ လြယ္လြယ္ကူကူႏွင့္ ရႏိုင္ဦးမည္ မဟုတ္ေပ။
အကယ္၍ စစ္အစိုးရေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႈးႀကီးသန္းေရႊကသာ ၀ါရွင္တန္ႏွင့္ ဆက္ဆံေရး တိုးတက္ေကာင္းမြန္ လိုသည္ဆိုပါက အေကာင္အထည္ရွိသည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ရန္လိုၿပီး တရုတ္ျပည္ကဲ့သို႔ ေသာ ၾကားႏိုင္ငံမ်ားကို အသံုးျပဳျခင္းကို ရပ္တန္းက ရပ္ပစ္ရမည္ဆိုသည္ကိုလည္း သူ႔အေနႏွင့္ နားလည္ရပါ လိမ့္မည္။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမပါေသာ ဆက္ဆံေရးတိုးတက္ရန္ ႀကိဳးပမ္းျခင္းသည္ ေအာင္ျမင္မႈမရႏိုင္သကဲ့သို႔ အရႈံးျဖင့္ နိဂံုးခ်ဳပ္ရမည္ကိုလည္း သူ သိရပါလိမ့္မည္။
၁၉၉၇ ခုႏွစ္က စစ္အစိုးရႏွင့္ စီးပြားေရးသမားတခ်ဳိ႕တို႔က ၀ါရွင္တန္ ဒီစီ အေျခစိုက္ ဂ်ပ္ဖာဆန္ ေ၀ၚတာမန္း အင္တာ ေနရွင္နယ္ (Jefferson Waterman International) ေလာ္ဘီ အုပ္စုတစုအား ငွားရမ္း၍ ႏိုင္ငံတကာ မ်က္ႏွာစာတြင္ သိကၡာတက္ေရးအတြက္ မလုပ္စဘူး ႀကိဳးပမ္းခဲ့ပါေသးသည္။
၂၀၀၂ ခုႏွစ္ေႏွာင္းပိုင္းတြင္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံက ၀ါရွင္တန္ အေျခစိုက္ ေလာ္ဘီကုမၸဏီတခုျဖစ္ေသာ ဒီစီအိုင္ အဖြဲ႔ (DCI Group) အား ငွားရမ္း၍ ၎၏ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္း ထားမႈတို႔ေၾကာင့္ ဘုရွ္ အစိုးရ၏ ျပစ္တင္ေျပာဆိုမႈမ်ားမွ ကင္းေ၀းေစရန္ႏွင့္ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံ၏ ပိတ္ဆို႔ျပစ္ဒဏ္ခတ္မႈ ျပန္ရုပ္သိမ္းေပးရန္အတြက္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါေသးသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဤ ႀကိဳးပမ္းခ်က္မ်ား မေအာင္ျမင္ခဲ့ၾကပါ။ အေမရိကန္အစိုးရက ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚထားရိွသည့္ မူ၀ါဒကို မယိမ္းမယိုင္ ဆက္လက္ဆုပ္ကိုင္ က်င့္သံုးခဲ့ပါသည္။
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ မူ၀ါဒသည္ မေျပာင္းမလဲ ဆက္လက္ရွိေနႏိုင္ပါသည္။ ကလင္တန္ အစိုးရ လက္ထက္ကတည္းက အဓိက အခ်က္ ၃- ခု အေပၚတြင္ အာရံုစိုက္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ဆက္ဆံေရးတြင္ က်င့္သံုးလာ ခဲ့ပါသည္။ ၎တို႔မွာ လူ႔အခြင့္အေရး၊ ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံတြင္း မူးယစ္ေဆး ေရာင္း၀ယ္ ေဖာက္ကားေနသည့္ကိစၥမ်ား ျဖစ္ပါသည္။
သမၼတ ေဂ်ာ့ ဒဗလ်ဴ ဘုရွ္က ျမန္မာျပည္ကိစၥအေပၚတြင္ ပို၍ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ရပ္တည္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္တြင္ အိမ္ျဖဴေတာ္ သမၼတရံုးခန္း၌ ျမန္မာ့ ဒီမိုကေရစီအေရး ေဆာင္ရြက္ေနသူ ရွမ္းအမ်ိဳးသမီးငယ္ နန္းခ်မ္ေတာင္း ကိုပင္ ဖိတ္ေခၚ၍ တနာရီနီးပါးၾကာ လက္ခံေတြ႔ဆံုခဲ့ပါသည္။
အေမရိကန္အစိုးရအေနျဖင့္ လက္ရိွ ရိွေနဆဲ အစဥ္အလာကို ခ်ဳိးဖ်က္ပစ္ရန္ မလြယ္လွပါ။ ထို႔အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ စစ္အစိုးရ ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ျမန္မာအတိုက္အခံမ်ားကို လက္တြဲျဖဳတ္စြန္႔ပစ္လိုက္ရန္ အလားအလာလည္း မရွိလွပါ။ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ကြန္ဒိုလီဇာ ရိုက္စ္ကလည္း ျမန္မာစစ္အစိုးရကို “အာဏာရွင္ မင္းဆိုးမင္းညစ္မ်ား၏ ခံကတုတ္” အတြင္းရွိ အာဏာရွင္ ေျခာက္ဦးအနက္မွ တဦးအျဖစ္ သံုးႏႈံးေဖာ္ျပခဲ့ပါေသးသည္။
ပို၍ ျဖစ္ႏိုင္သည္မွာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚတင္းမာေသာ မူ၀ါဒမ်ားကိုသာ ဆက္လက္၍ ကိုင္စြဲက်င့္သံုးေနဖြယ္ ရွိပါသည္။ ျပစ္ဒဏ္ခတ္ ပိတ္ဆို႔ျခင္း၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ မရပ္မနား ဆက္လက္ ႀကိဳးပမ္းေနျခင္း စသည့္တို႔ကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ ေနဖြယ္ ရွိပါသည္။ ၀ါရွင္တန္အေနျဖင့္ ထြက္ေပါက္အျဖစ္ ျမင္သည္မွာ စစ္အုပ္စုက လက္ရွိ က်င္းပေနေသာ အမ်ဳိးသား ညီလာခံကို ႏိုင္ငံေရးအရ အဓိပၸာယ္ရွိေသာ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျဖစ္လာေစ ရန္ စစ္မွန္ေသာ ကိုယ္စားျပဳပါ၀င္မႈ ရွိလာေစရန္ လိုလားေနပါသည္။ ဤေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ားမွတဆင့္ ေနာက္ဆံုးတြင္ အမ်ဳိးသားျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရးသို႔ ဦးတည္ေစေသာ အစည္းအေ၀းတခုအျဖစ္ ၀ါရွင္တန္က ျမင္ေတြ႔လိုပါသည္။
သို႔ေသာ္လည္း ေဘဂ်င္းအစည္းအေ၀းကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ အေမရိကန္အစိုးရသည္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲအတြက္ အျခား ျဖစ္ႏိုင္ဖြယ္ နည္းလမ္းမ်ားကိုလည္း ရွာေဖြႀကိဳးစားေနသည္ကို ေတြ႔ႏိုင္ပါသည္။ လက္ေတြ႔က်သည့္ ႏိုင္ငံေရး ဘ၀အျပင္ တြင္ ေနထိုင္၍ မျဖစ္ႏိုင္ဘဲ ဤေဆးနည္းကိုပင္ သင့္သလိုျပန္သံုးလာသည္ကို ေတြ႔ရပါလိမ့္ မည္။ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံ၏အေရးပါေသာ အိမ္နီးနားခ်င္းႏိုင္ငံမ်ား၏အခန္းက႑ကို ပစ္ပယ္ထား၍ မရႏိုင္ေၾကာင္း အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက သေဘာေပါက္ပါသည္။
အလားတူ ကမၻာ့ကုလသမဂၢအေနျဖင့္လည္း ထိုခ်ဥ္းကပ္မႈအတိုင္း ေျခလွမ္းလာဖြယ္ ရိွပါသည္။ အေမရိကန္-ျမန္မာ အစည္းအေ၀းအၿပီး ရက္သတၱပတ္ ၂ ပတ္အၾကာတြင္ ကုလသမဂၢ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဘန္ကီ မြန္၏ ျမန္မာ ႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အထူးအၾကံေပးအရာရိွ အီဗရာဟင္ ဂန္ဘာရီကလည္း ေဘဂ်င္းသို႔ သြား ေရာက္လည္ပတ္၍ တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန အရာရိွမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုခဲ့ပါသည္။
ဂန္ဘာရီႏွင့္ အစည္းအေ၀းအၿပီးတြင္ တရုတ္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန ေျပာေရးဆိုခြင့္ရိွသူ က်င္ဂန္ (Qin Gan) က “အိမ္နီးခ်င္းျဖစ္တဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ တည္ၿငိမ္မႈ၊ စီးပြားေရးအရ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ၊ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုမ်ားနဲ႔ ေျပလည္မႈရွိတဲ့ သဟဇာတျဖစ္တဲ့ အေျခအေနရိွလာလိမ့္မယ္လို႔ တရုတ္ႏိုင္ငံက ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း” ေျပာဆိုခဲ့ ပါသည္။
ဤေဖာ္ျပခ်က္သည္ တရုတ္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္တြင္းေရးအေပၚ ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္လိမ့္မည္ မဟုတ္ ဟူေသာ ရွင္းလင္းသည့္ ေဖာ္ျပခ်က္တခုျဖစ္ၿပီး ၾကားေနက် ရင္းႏွီးေနေသာ စကားတခုလည္း ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဤသတင္းစကားကပင္ ၀ါရွင္တန္ ဒီစီႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ အစိုးရမ်ားအတြက္လည္း သတိခ်ပ္ ဖြယ္ အေျခအေနကို ေဖာ္ျပေနပါသည္။
အခ်ဳပ္ဆိုရေသာ္ လက္ရိွအေျခအေနအတိုင္းသာဆိုပါက ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အတြက္ လမ္းေၾကာင္းသည္ ေျဖာင့္မတ္ေနဖြယ္ မရွိ။ တရုတ္ႏိုင္ငံတြင္းမွ ျဖတ္၍ေဖာက္သြားရဖြယ္ ရွိမည္ ျဖစ္ေပသည္။ ။
၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လထုတ္ ဧရာ၀တီ မဂၢဇင္းမွ Aung Zaw ေရးေသာ Burma’s Road to Reform Runs through China (Editor’s Perspective) ကို ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ျပန္ဆိုပါသည္။။


No comments: