Monday, August 6, 2007

သွ်မ္းသံေတာ္ဆင္႔သတင္းစဥ္
ရိကၡာ လက္နက္စုေဆာင္း၊ လက္နက္ႀကီး ပစ္က်င့္ရန္ ပန္ဆန္း ၀ ဌာနခ်ဳပ္ ညႊန္ႀကား
ၾသဂုတ္လ ၆ ရက္၊ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္။

UWSA အပစ္ရပ္ ၀တပ္ဖြဲ႔ ပန္ဆန္းဌာနခ်ဳပ္၏ ညႊန္ႀကားခ်က္အရ ထုိင္းနယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္ရွိ ၀ထိန္းခ်ဳပ္ နယ္ေျမမွ ၀ တပ္ဖြဲ႔မ်ား စားနပ္ရိကၡာႏွင့့္ လက္နက္ ခဲယမ္းမီးေက်ာက္မ်ား စုေဆာင္း အသင့္ျပင္ထားျခင္း၊ လက္နက္ႀကီးပစ္ ေလ့က်င့္ျခင္းမ်ား ပုိမုိျပဳလုပ္ လာေနေႀကာင္း နယ္စပ္ သတင္းရပ္ကြက္က ဆုိသည္။


ပန္ဆန္း ဌာနခ်ဳပ္၏ ညႊန္ႀကားခ်က္အရ ေတာင္ပုိင္း ၁၇၁ စစ္ေဒသ ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမ ေဟြ႔ေအာ့္တပ္စခန္းမွ ဒု-ဗုိလ္မွဴးႀကီး ယန္ေကာ္က်ဳံးသည္ ထုိင္းနယ္စပ္ BP 1 / BP 2 မွ ဟုိယြက္၊ ဟုိပန္၊ က်ဴဇန္႔ကပ္ အပါအ၀င္ မုိင္းကြၽတ္၊ ေဟြ႔ေအာ့္၊ နမ့္ဟူးခြန္ စသည့္ ၀ေရႊ႕ေျပာင္းရြာႏွင့္ တပ္စခန္းအသီးသီးရွိ ၀တပ္သားမ်ားႏွင့္ ရြာသားမ်ားအား စားနပ္ ရိကၡာေျခာက္မ်ား ျပဳလုပ္ စုေဆာင္းထားရန္၊ ေတာင္ေပၚ တပ္စခန္းမ်ား၌လည္း လက္နက္၊ ခဲယမ္းမီးေက်ာက္မ်ား ျဖည့္တင္းထားႀကရန္ မွာႀကားခဲ့သည္ဟု ဆုိပါသည္။

“ဆန္ေလွာ္မႈန္႔တုိ႔ ၀က္သား၊ အမဲသားေျခာက္ ပလေခ်ာင္ေႀကာ္တုိ႔ လုပ္ေပးရတယ္၊ အထုပ္ေတြလုပ္ျပီး အဆင္သင့္ ျပင္ထားေပးရတာေပါ့” ဟု ၀ ရြာသားတစ္ေယာက္က ေျပာသည္။

“က်ဴဟူးလုံးနဲ႔ လြယ္ခီ့လိတ္ ေတာင္ေႀကာက ၀တပ္စခန္းေလးခု တပ္ဆုတ္ရတယ္ ဆုိတာလည္း မဟုတ္ပါဘူး။ ဘာလုိ႔လဲဆုိေတာ့ က်ဴဟူးလုံး တပ္စခန္းမွာ ၂၄ ရက္ေန႔ ကေန ၃၁ ရက္ေန႔ အထိ အေျမာက္ပစ္ စစ္ေလ့က်င့္ေရးေတြ လုပ္ေနတာ ႀကားရတယ္။ သင္တန္းလာေပးတဲ့ တရုတ္စစ္အရာရွိ ၆ ေယာက္ ရွိတယ္ လုိ႔ ႀကားရတယ္” ဟု ေဒသခံ မ်ားက ဆုိပါသည္။

ျပီးခဲ့သည့္ ဂ်ဴလုိင္လေႏွာင္းပုိင္း နယ္စပ္ေဒသသုိ႔ သွ်မ္းႏွင့္ကယားျပည္နယ္ တုိင္းခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေက်ာ္၀င္း လာေရာက္ စစ္ေဆးႀကည့္ရႈ၍ ျပန္သြားျပီးေနာက္ ႀတိဂံစစ္တုိင္းမွဴး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ မင္းေအာင္လႈိင္ ကလည္း လက္နက္ႀကီးတပ္ ညႊန္ခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ျမ၀င္း ႏွင့္အတူ မုိင္းတုံ၊ မုိင္းဆတ္ဘက္သုိ႔ သြားေရာက္ခဲ့ႀက၏။ မုိးလုံေလလုံ အားကစားကြင္း ဖြင့္ပြဲ အေႀကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ ဂ်ဳလုိင္လ ၃၁ ရက္က မုိင္းဆတ္သုိ႔ ေရာက္ရွိခဲ့၏။

ႀသဂုတ္လ ၁ ရက္ေန႔တြင္ နားေကာင္းမူး သုိ႔ ေရာက္ရွိကာ ၂ ရက္ေန႔က မုိင္းတုံ-မုိင္းဆတ္မွ တာခ်ီလိတ္သုိ႔ ျပန္၍ ညအိပ္ျပီး ႀသဂုတ္လ ၃ ရက္ေန႔ နံနက္ က်ဳိင္းတုံသုိ႔ ျပန္လည္ ထြက္ခြာသြားေႀကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာျပသည္။ ၄င္းႏွင့္ပတ္သက္၍ စစ္ေရးေလ့လာသူ တစ္ဦးက လက္နက္ႀကီးတပ္မွ ညႊန္ခ်ဳပ္သည္ မုိးလုံေလလုံ အားကစားကြင္းဖြင့္ပြဲကုိ အဓိကထား၍ သြားေရာက္ျခင္း လုံး၀မျဖစ္ႏုိင္။ ၀တပ္ဖြဲ႔မ်ား တပ္ဆုတ္ရန္ ျငင္းဆန္သည့္ ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ စစ္ဆင္ေရးနယ္ေျမ အတြက္ သြားေရာက္ စစ္ေဆးေလ့လာ ျပင္ဆင္ထားျခင္းသာ ျဖစ္ႏုိင္သည္ဟု သုံးသပ္ ေျပာဆုိသည္။

ႀသဂုတ္လ ၁ ရက္ေန႔ ၌ပင္ ပုံပါက်င္အေျခစုိက္ ဗ်ဴဟာမွဴး ဗုိလ္မွဴးႀကီး သန္းတင္ေအာင္က နားေကာင္းမူးအုပ္စု ေဒသခံ ရပ္ရြာသူႀကီးမ်ားအား ေခၚယူကာ ၀ တပ္မ်ား တပ္ဆုတ္မည့္ သတင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပင္ပမီဒီယာမ်ားသည္ မိမိတုိ႔ ေသြးကြဲေအာင္ ေသြးထုိးေနျခင္း ျဖစ္ေႀကာင္း၊ ၄င္းတုိ႔ ထုတ္လြင့္ေနေသာ သတင္းမ်ားကုိ နားမေယာင္မိရန္ သတိထားရမည္ ျဖစ္ေႀကာင္း၊ မည္သုိ႔ပင္ဆုိေစ ေညာင္ႏွစ္ပင္ ညီလာခံ ျပီးဆုံးပါက အေျခခံဥပေဒသစ္တြင္ ငါးျမိဳ႕နယ္ ၀ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ သတ္မွတ္ေပးမည္ ျဖစ္သျဖင့္ ၀နယ္ေျမသုိ႔ ျပန္သြားရမည္ဟု ေျပာဆုိေႀကာင္း နယ္စပ္သတင္းက ဆုိပါသည္။

အလားတူ ေညာင္ႏွစ္ပင္ညီလာခံ ျပီးဆုံးပါက သွ်မ္းျပည္အေရွ႕ေတာင္ပုိင္း ထုိင္းနယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္ ေနထုိင္ႀကေသာ ၀မ်ားအား အိမ္ေထာင္စုစာရင္း စစ္ေဆးျပီး အိမ္ေထာင္စုစာရင္း မရွိျဖစ္ပါက ေျမာက္ပုိင္း ၀နယ္ေျမသုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕ သြားရမည္ျဖစ္ေႀကာင္း တာခ်ီလိတ္ နအဖအာဏာပုိင္မ်ားႏွင့္ နီးစပ္သည့္ သတင္းရပ္ကြက္အရ ႀကားသိရသည္။

ေရးဆြဲေနဆဲ အေျခခံဥပေဒ၌ သွ်မ္းျပည္အတြင္း ကုိးကန္႔၊ ပအုိ၀္း၊ ပေလာင္၊ ၀ ႏွင့္ ဓႏုတုိင္းရင္းသားမ်ား၏ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ နယ္ေျမမ်ားအတြက္ ၁၉၉၅ က ေတာင္းဆုိခဲ့ႀကစဥ္ သံလြင္အေရွ႕ဘက္ျခမ္းရွိ မိန္းမုိင္၊ ပန္၀ုိင္၊ ၀မ့္ဖန္႔၊ နားဖန္းႏွင့္ ပန္ယန္း ငါးျမိဳ႕နယ္အား ၀ တုိင္းရင္းသားမ်ား ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ နယ္ေျမအျဖစ္ သတ္မွတ္ေပးရန္ ဓႏုကုိယ္စားလွယ္က န၀တ ညီလာခံတြင္ တင္ျပခဲ့ဖူးသည္။
ထုိ႔အျပင္ ၁၉၉၀ ခြန္ဆာဦးေဆာင္သည့္ MTA တပ္ဖြဲ႔ႏွင့္ ၀တပ္ဖြဲ႔တုိ႔ တုိက္ပြဲ ျဖစ္ပြားျပီး ေနာက္ပုိင္း ၀လူထု ေနထုိင္စားေသာက္ေရး အတြက္ ေတာင္ပုိင္းသုိ႔ ဆင္းလာခဲ့ႀကေႀကာင္း၊ ေျမာက္ပုိင္း၀နယ္ေျမ၌ ဘိန္းတမ်ဳိးတည္းသာ စုိက္ပ်ဳိးႏုိင္သည့္ ေျမဆီလြာ၊ ရာသီဥတုမ်ဳိး ျဖစ္သျဖင့္ ဘိန္းမစုိက္ပ်ဳိးရပါက ေနႏုိင္ႀကမည္ မဟုတ္ေႀကာင္း၊ ထုိ႔ေႀကာင့္ ရာဘာ၊ လက္ဖက္ႏွင့္ အသီးအႏွံမ်ား စုိက္ရန္ ေျမဆီလြာေကာင္းသည့္ ေတာင္ပုိင္းသုိ႔ ဆင္းလာရျခင္း ျဖစ္ေႀကာင္း၊ ေျမာက္ပုိင္းကုိ ျပန္ေရႊ႕မွာ မဟုတ္ေႀကာင္း၊ တဘက္တလမ္းကလည္း ၀ တပ္ဖြဲ႔ အေနျဖင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္းထားသျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္အေပၚ အႏၱရာယ္ျပဳမည္ မဟုတ္ေႀကာင္း ျပီးခဲ့ေသာ ဂ်ဴလုိင္ ၂၉ ရက္က ၀ ျပည္ ေသြးစည္းညီညႊတ္ေရးပါတီ UWSP လယ္ယာဆည္ေျမာင္းႏွင့္ သစ္ေတာဌာန တာ၀န္ခံ ဦးခြန္သိန္းမွ RFA ၌ ေျပာႀကားခဲ့သည္။

သုိ႔ျဖစ္၍ နအဖက မည္မွ်ပင္ ၀အဖြဲ႔အား တပ္ဆုတ္ရန္ အမိန္႔ေပး ဆင့္ဆုိေစကာမူ ၀တပ္ဘက္က မလုိက္နာသည့္ အျပင္ တုိက္ခုိက္ရန္ လုိအပ္ပါက အဆင္သင့္ ျဖစ္ေနေစရန္ တပ္သားသစ္မ်ား စစ္ေရးေလ့က်င့္ေပးျခင္း၊ စားနပ္ရိကၡာမ်ား၊ ခဲယမ္းမီးေက်ာက္မ်ား ျပင္ဆင္ျဖည့္တင္းျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္လာရသည္ဟု ဆုိ၏။ ေဒသခံရြာသား တစ္ဦးကလည္း “ရြာသား ၁၀ ေယာက္ကုိ တပ္စိတ္တစ္စိတ္ လုပ္ျပီး ေလ့က်င့္ေပးတယ္။ M21/ M22 နဲ႔ M23 စက္ ေသနတ္ေတြ ေပးတယ္ ”ဟု ေျပာျပသည္။

ဂ်ဴလုိင္လအကုန္ မုိင္းဆတ္-မုိင္းတုံျမိဳ႕နယ္ အတြင္းရွိ ၀တပ္မ်ား ေျမာက္ပုိင္း၀နယ္ေျမသုိ႔ ျပန္သြားႀကရန္ နအဖအစုိးရက ဆင့္ဆုိ အမိန္႔ ထုတ္ျပီးေနာက္ပုိင္း ဂ်ဴလုိင္ ၁၉ မွ ၂၂ ရက္ေန႔ အထိ UWSA ပန္ဆန္းဌာနခ်ဳပ္တြင္ ၀ ေခါင္းေဆာင္မ်ား အေရးေပၚ အစည္းအေ၀းတစ္ရပ္ က်င္းပကာ စစ္အစုိးရ ညႊန္ႀကားခ်က္အတုိင္း လုိက္နာေဆာင္ရြက္မည္ မဟုတ္ဟူ၍ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ခဲ့သည္။

No comments: